print this page

Nieuwe plaatsbepalingsregels inzake btw voor B2B goederenvervoer vanaf 23/11/2017

26.06.2018

Goederenvervoerdiensten en daarmee samenhangende diensten vinden in een B2B-situatie in principe steeds plaats daar waar de ontvanger van de dienst is gevestigd. Hierop bestaan echter enkele afwijkingen, die inmiddels door een recente wijziging van KB nr. 57 W.BTW werden aangepast en sinds 23/11/2017 van kracht zijn. Een circulaire van 31/05/2018 brengt verduidelijking.
 
Goederenvervoer en daarmee samenhangende diensten
 
De nieuwe plaatsbepalingsregels hebben betrekking op het goederenvervoer en daarmee samenhangende diensten. Daarmee wordt ook het laden, lossen, behandelen van goederen en soortgelijke activiteiten bedoeld, zonder dat daarbij de aard van de goederen wordt gewijzigd. Het personenvervoer wordt niet bedoeld, daar blijft alles bij het oude.
 
Werkelijk gebruik of werkelijke exploitatie
 
De nieuwe plaatsbepalingsregels worden bepaald door de plaats van het werkelijk gebruik of de werkelijke exploitatie:
- Het volledige vervoerstraject vindt plaats in België en de afnemer is een buiten de Gemeenschap gevestigde belastingplichtige: plaats van de dienst is België
- Het volledige vervoerstraject vindt plaats buiten de EU en de afnemer is een in België gevestigde belastingplichtige: plaats van de dienst is buiten de EU
 
In alle andere gevallen inzake goederenvervoer in een B2B-situatie blijft de hoofdregel gelden, waarbij de plaats van de dienst de plaats is waar de ontvanger is gevestigd. Hierna vindt u voorbeelden ter verduidelijking.
 
Transport binnen België
 
Wanneer het volledige vervoerstraject in België plaatsvindt, dan zijn de volgende situaties denkbaar:
- De afnemer is een Belgische belastingplichtige: plaats van de dienst is België, toepassing Belgische btw (hoofdregel)
- De afnemer is een belastingplichtige gevestigd in een andere lidstaat van de EU: plaats van de dienst is de plaats waar de afnemer gevestigd is, vrij van Belgische btw (hoofdregel)
- De afnemer is een buiten de EU gevestigde belastingplichtige: de plaats van de dienst is België, toepassing Belgische btw (afwijkingsregel KB nr. 57 W.BTW)
 
Transport binnen de Gemeenschap
 
Wanneer het volledige vervoerstraject binnen de Gemeenschap plaatsvindt, dan zijn de volgende situaties denkbaar:
- De afnemer is een Belgische belastingplichtige: plaats van de dienst is België, toepassing Belgische btw (hoofdregel)
- De afnemer is een belastingplichtige gevestigd in een andere lidstaat van de EU: plaats van de dienst is de plaats waar de afnemer gevestigd is, vrij van Belgische btw (hoofdregel)
- De afnemer is een buiten de EU gevestigde belastingplichtige: de plaats van de dienst is buiten de EU, vrij van Belgische btw (hoofdregel)
 
Transport naar buiten de Gemeenschap
 
Wanneer het vervoerstraject binnen de Gemeenschap begint, met aankomst op een plaats buiten de Gemeenschap, dan zijn de volgende situaties denkbaar:
- De afnemer is een Belgische belastingplichtige: plaats van de dienst is België, vrij van Belgische btw (vrijstellen wegens dienst die rechtsreeks verband houdt met uitvoer)
- De afnemer is een belastingplichtige gevestigd in een andere lidstaat van de EU: plaats van de dienst is de plaats waar de afnemer gevestigd is, vrij van Belgische btw
- De afnemer is een buiten de EU gevestigde belastingplichtige: de plaats van de dienst is buiten de EU, vrij van Belgische btw
 
Transport volledig buiten de Gemeenschap
 
Wanneer het vervoerstraject volledig buiten de Gemeenschap plaatsvindt, dan zijn de volgende situaties denkbaar
- De afnemer is een Belgische belastingplichtige: plaats van de dienst is buiten de Gemeenschap, vrij van Belgische btw
- De afnemer is een belastingplichtige gevestigd in een andere lidstaat van de EU: plaats van de dienst is de plaats waar de afnemer gevestigd is, vrij van Belgische btw
- De afnemer is een buiten de EU gevestigde belastingplichtige: de plaats van de dienst is buiten de EU, vrij van Belgische btw
 
Geen sanctie voor belastingplichtigen te goeder trouw tot 31/05/2018
 
De circulaire die de wijziging van KB nr. 57 W.BTW verder toelicht verduidelijkt dat er geen sanctie zal opgelegd worden aan de belastingplichtigen die tussen 23/11/2017 tot 31/05/2018 nog de oude regels hebben toegepast, op voorwaarde dat zij te goeder trouw hebben gehandeld.
 
Opgelet voor onderaannemers in de transportsector
 
Het Hof van Justitie heeft op 29/06/2017 geoordeeld dat de vrijstelling inzake diensten die verband houden met uitvoer van goederen zo moet worden geïnterpreteerd dat zij enkel kan ingeroepen worden wanneer de diensten rechtstreeks aan de uitvoerder of ontvanger van de goederen worden geleverd. Dit betekent dat de vrijstelling enkel kan ingeroepen worden bij een rechtstreekse prestatie tussen de dienstverrichter en de uitvoerder of ontvanger van de goederen. 
 
Hierdoor kan een onderaannemer, die niet rechtstreeks prestaties voor de uitvoerder of ontvanger van de goederen verricht, volgens het Hof van Justitie bijgevolg niet van de vrijstelling gebruik maken. 
 
Indien een onderaannemer goederenvervoer in onderaanneming verricht voor een Belgische belastingplichtige en daarbij goederen naar buiten de Gemeenschap vervoert, waarbij de onderaannemer een:
- Belgische onderaannemer betreft: de onderaannemer moet steeds Belgische btw factureren aan de hoofdaannemer (B2B hoofdregel)
- Belastingplichtige onderaannemer betreft gevestigd in een andere lidstaat van de EU: de onderaannemer verricht een intracommunautaire dienst en kan de btw verleggen naar de Belgische hoofdaannemer
- Belastingplichtige onderaannemer betreft die buiten de EU is gevestigd: de onderaannemer kan de btw verleggen naar de Belgische hoofdaannemer

Goederenvervoerdiensten en daarmee samenhangende diensten vinden in een B2B-situatie in principe steeds plaats daar waar de ontvanger van de dienst is gevestigd. Hierop bestaan echter enkele afwijkingen, die inmiddels door een recente wijziging van KB nr. 57 W.BTW werden aangepast en sinds 23/11/2017 van kracht zijn. Een circulaire van 31/05/2018 brengt verduidelijking.


Goederenvervoer en daarmee samenhangende diensten

De nieuwe plaatsbepalingsregels hebben betrekking op het goederenvervoer en daarmee samenhangende diensten. Daarmee wordt ook het laden, lossen, behandelen van goederen en soortgelijke activiteiten bedoeld, zonder dat daarbij de aard van de goederen wordt gewijzigd. Het personenvervoer wordt niet bedoeld, daar blijft alles bij het oude.


Werkelijk gebruik of werkelijke exploitatie

De nieuwe plaatsbepalingsregels worden bepaald door de plaats van het werkelijk gebruik of de werkelijke exploitatie:

 • Het volledige vervoerstraject vindt plaats in België en de afnemer is een buiten de Gemeenschap gevestigde belastingplichtige: plaats van de dienst is België
 • Het volledige vervoerstraject vindt plaats buiten de EU en de afnemer is een in België gevestigde belastingplichtige: plaats van de dienst is buiten de EU


In alle andere gevallen inzake goederenvervoer in een B2B-situatie blijft de hoofdregel gelden, waarbij de plaats van de dienst de plaats is waar de ontvanger is gevestigd. Hierna vindt u voorbeelden ter verduidelijking.


Transport binnen België

Wanneer het volledige vervoerstraject in België plaatsvindt, dan zijn de volgende situaties denkbaar:

 • De afnemer is een Belgische belastingplichtige: plaats van de dienst is België, toepassing Belgische btw (hoofdregel)
 • De afnemer is een belastingplichtige gevestigd in een andere lidstaat van de EU: plaats van de dienst is de plaats waar de afnemer gevestigd is, vrij van Belgische btw (hoofdregel)
 • De afnemer is een buiten de EU gevestigde belastingplichtige: de plaats van de dienst is België, toepassing Belgische btw (afwijkingsregel KB nr. 57 W.BTW)Transport binnen de Gemeenschap

Wanneer het volledige vervoerstraject binnen de Gemeenschap plaatsvindt, dan zijn de volgende situaties denkbaar:

 • De afnemer is een Belgische belastingplichtige: plaats van de dienst is België, toepassing Belgische btw (hoofdregel)
 • De afnemer is een belastingplichtige gevestigd in een andere lidstaat van de EU: plaats van de dienst is de plaats waar de afnemer gevestigd is, vrij van Belgische btw (hoofdregel)
 • De afnemer is een buiten de EU gevestigde belastingplichtige: de plaats van de dienst is buiten de EU, vrij van Belgische btw (hoofdregel)Transport naar buiten de Gemeenschap

Wanneer het vervoerstraject binnen de Gemeenschap begint, met aankomst op een plaats buiten de Gemeenschap, dan zijn de volgende situaties denkbaar:

 • De afnemer is een Belgische belastingplichtige: plaats van de dienst is België, vrij van Belgische btw (vrijstellen wegens dienst die rechtsreeks verband houdt met uitvoer)
 • De afnemer is een belastingplichtige gevestigd in een andere lidstaat van de EU: plaats van de dienst is de plaats waar de afnemer gevestigd is, vrij van Belgische btw
 • De afnemer is een buiten de EU gevestigde belastingplichtige: de plaats van de dienst is buiten de EU, vrij van Belgische btwTransport volledig buiten de Gemeenschap

Wanneer het vervoerstraject volledig buiten de Gemeenschap plaatsvindt, dan zijn de volgende situaties denkbaar

 • De afnemer is een Belgische belastingplichtige: plaats van de dienst is buiten de Gemeenschap, vrij van Belgische btw
 • De afnemer is een belastingplichtige gevestigd in een andere lidstaat van de EU: plaats van de dienst is de plaats waar de afnemer gevestigd is, vrij van Belgische btw
 • De afnemer is een buiten de EU gevestigde belastingplichtige: de plaats van de dienst is buiten de EU, vrij van Belgische btwGeen sanctie voor belastingplichtigen te goeder trouw tot 31/05/2018

De circulaire die de wijziging van KB nr. 57 W.BTW verder toelicht verduidelijkt dat er geen sanctie zal opgelegd worden aan de belastingplichtigen die tussen 23/11/2017 tot 31/05/2018 nog de oude regels hebben toegepast, op voorwaarde dat zij te goeder trouw hebben gehandeld.


Opgelet voor onderaannemers in de transportsector

Het Hof van Justitie heeft op 29/06/2017 geoordeeld dat de vrijstelling inzake diensten die verband houden met uitvoer van goederen zo moet worden geïnterpreteerd dat zij enkel kan ingeroepen worden wanneer de diensten rechtstreeks aan de uitvoerder of ontvanger van de goederen worden geleverd. Dit betekent dat de vrijstelling enkel kan ingeroepen worden bij een rechtstreekse prestatie tussen de dienstverrichter en de uitvoerder of ontvanger van de goederen.

Hierdoor kan een onderaannemer, die niet rechtstreeks prestaties voor de uitvoerder of ontvanger van de goederen verricht, volgens het Hof van Justitie bijgevolg niet van de vrijstelling gebruik maken. 

Indien een onderaannemer goederenvervoer in onderaanneming verricht voor een Belgische belastingplichtige en daarbij goederen naar buiten de Gemeenschap vervoert, waarbij de onderaannemer een:

 • Belgische onderaannemer betreft: de onderaannemer moet steeds Belgische btw factureren aan de hoofdaannemer (B2B hoofdregel)
 • Belastingplichtige onderaannemer betreft gevestigd in een andere lidstaat van de EU: de onderaannemer verricht een intracommunautaire dienst en kan de btw verleggen naar de Belgische hoofdaannemer
 • Belastingplichtige onderaannemer betreft die buiten de EU is gevestigd: de onderaannemer kan de btw verleggen naar de Belgische hoofdaannemer


 

Terug naar het overzicht