Alle steunmaatregelen op een rij

Onze verschillende regeringen lanceerden tal van maatregelen voor de Belgische ondernemers.
Kan u het overzicht nog bewaren of twijfelt u op welke steun u als ondernemer nu recht hebt? 

Fiscale maatregelen

De fiscus heeft een aantal stappen gezet om de belastingplichtigen te steunen in deze crisis. Dit gebeurde vooral door het toestaan van uitstellen inzake het indienen van bepaalde aangiften en het betalen van bepaalde belastingen.

Lees meer

Tewerkstelling

Vragen over de impact van corona op de tewerkstelling in uw onderneming? Vind hier antwoorden op de vragen over tijdelijke werkloosheid, uitstelmogelijkheden voor betalingen aan RSZ, enz.

Lees meer

Juridische aspecten

Het gewijzigd Wetboek Vennootschappen en Verenigingen bracht een aantal veranderingen met zich mee begin 2020 die we niet uit het oog mogen verliezen. Er is een rechtstreekse impact voor zaakvoerders tijdens deze coronacrisis. 

Lees meer

De steunmaatregelen en premies

Zowel de federale als de gewestelijke overheden hebben premies uitgewerkt. Ook lokale overheden, provincies en gemeentes werkten tal van steunmaatregelen uit. We vatten ze voor u samen.

Lees meer

Blijf op de hoogte van de corona maatregelen.

Schrijf u in op de nieuwsbrief

Actueel

Corona

Velen zien door de bomen het bos niet meer. Daarom hieronder een overzicht van wat op vandaag nog mogelijk is. Het is niet de bedoeling om alle systemen opnieuw gedetailleerd uit te leggen, daarvoor verwijzen we graag naar onze eerder nieuwsbrieven. Uiteraard staat ook uw dossierbeheerder ter beschikking voor verdere uitleg.

Corona
Sociaal

Tijdens het laatste overlegcomité heeft de regering verplicht telewerk terug ingevoerd. Tot en met 12 december is iedere werknemer verplicht 4 dagen per week thuiswerk te verrichten. Vanaf 13 december zijn er 3 verplichte telewerkdagen. De werknemers hebben zo één, respectievelijk twee terugkommoment(en). De werkgever dient erop toe te zien dat deze momenten gespreid worden over de werkdagen, zodat niet alle werknemers op éénzelfde dag aanwezig zijn.

Heeft u specifieke vragen?

Neem contact op met uw vaste dossierbeheerder

Of informeer bij het dichtst bijzijnde kantoor