Alle steunmaatregelen op een rij

Onze verschillende regeringen lanceerden tal van maatregelen voor de Belgische ondernemers.
Kan u het overzicht nog bewaren of twijfelt u op welke steun u als ondernemer nu recht hebt? 

Fiscale maatregelen

De fiscus heeft een aantal stappen gezet om de belastingplichtigen te steunen in deze crisis. Dit gebeurde vooral door het toestaan van uitstellen inzake het indienen van bepaalde aangiften en het betalen van bepaalde belastingen.

Lees meer

Tewerkstelling

Vragen over de impact van corona op de tewerkstelling in uw onderneming? Vind hier antwoorden op de vragen over tijdelijke werkloosheid, uitstelmogelijkheden voor betalingen aan RSZ, enz.

Lees meer

Juridische aspecten

Het gewijzigd Wetboek Vennootschappen en Verenigingen bracht een aantal veranderingen met zich mee begin 2020 die we niet uit het oog mogen verliezen. Er is een rechtstreekse impact voor zaakvoerders tijdens deze coronacrisis. 

Lees meer

De steunmaatregelen en premies

Zowel de federale als de gewestelijke overheden hebben premies uitgewerkt. Ook lokale overheden, provincies en gemeentes werkten tal van steunmaatregelen uit. We vatten ze voor u samen.

Lees meer

Blijf op de hoogte van de corona maatregelen.

Schrijf u in op de nieuwsbrief

Actueel

Corona

Ondernemingen die sinds 1 april 2020 minstens 70 of 90% omzetverlies hebben kunnen aanspraak maken op de globalisatiepremie. De steun bedraagt 10% van de omzet behaald in de laatste 3 weken van 2019 met aftrek van de reeds ontvangen premies.

Corona
Boekhouding & fiscaliteit

Zorgverleners kunnen een tegemoetkoming krijgen van het RIZIV voor het beschermingsmateriaal dat nodig is in een privépraktijk of bij ambulante zorg. De noodzakelijke extra bescherming mag in geen geval aan de patiënten doorgerekend worden.

De maatregel is van toepassing vanaf 4 mei 2020 en wordt verlengd tot 30 juni 2021.

Heeft u specifieke vragen?

Neem contact op met uw vaste dossierbeheerder

Of informeer bij het dichtst bijzijnde kantoor