print this page

Afschaffing belasting op onvoldoende bedrijfsleidersbezoldiging

20.03.2019

Sinds het fameuze zomerakkoord werd de minimumwedde voor bedrijfsleiders om van het verlaagd tarief vennootschapsbelasting te kunnen genieten opgetrokken van € 36.000 naar € 45.000. Ligt het belastbaar resultaat van de vennootschap lager dan € 45.000, dan moet de bedrijfsleidersbezoldiging minstens gelijk zijn aan dit bedrag.

Nu is het zo dat indien er onvoldoende bezoldiging aan een bedrijfsleider-natuurlijk persoon wordt toegekend, er op het ontoereikende deel een afzonderlijke aanslag van 5% wordt gevestigd.

Op 19/03/2019 werd in de Commissie Financiën een wetsvoorstel goedgekeurd dat voorziet in de schrapping van deze afzonderlijke aanslag. Dit betekent nog niet dat de afzonderlijke aanslag nu al geschrapt wordt, maar het ziet er wel naar uit dat dit in de Kamer zal goedgekeurd worden. Dit wijzigt echter niets aan de grens van € 45.000 als voorwaarde voor de toepassing van het verlaagd tarief vennootschapsbelasting.

 

Terug naar het overzicht