Archief voor 2011

Forfaitaire vergoeding voor kosten eigen aan de werkgever

9.01.2011

In veel bedrijven wordt aan de werknemer of aan de bedrijfsleider een vergoeding toegekend voor de terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever. Het begrip “kosten eigen aan de werkgever” is nergens gedefinieerd maar vindt zijn oorsprong in één van de essentiële verplichtingen van de werkgever, namelijk de verplichting om aan de werknemer de voor de uitvoering van het werk nodige hulp, hulpmiddelen en materialen ter beschikking te stellen. Het gevolg hiervan is dat kosten die een werknemer voor rekening van zijn werkgever maakt, of een bedrijfsleider voor zijn vennootschap, zoals o.a. ...

Lees verder ...