Archief voor 2020

Geen decembervoorschot BTW 2020

11.09.2020

Ten gevolge van de corona pandemie en de economische impact, dient u geen decembervoorschot te betalen op de BTW met betrekking tot uw verrichtingen van:  het vierde kwartaal 2020 (als u kwartaalaangiften indient) of de maand december 2020 (als u maandaangiften indient).   Dit meldt het FOD Financïen op haar website.

Lees verder ...

Buitenlandse btw terugvragen: VAT refund voor 30/09/2020

8.09.2020

De deadline voor het terugvragen van de buitenlandse BTW verstrijkt eind deze maand, op 30/09/2020. Via het VAT Refund kunnen ondernemingen met een Belgisch BTW-nummer ook BTW uit andere landen terugvragen. Hoe het werkt, zetten we hier even op een rijtje.

Lees verder ...

Wat als een medewerker terug komt uit een riscogebied?

27.07.2020

De verlofperiode is volop aan de gang. Medewerkers gaan op vakantie in binnen- en buitenland. Heel wat nabije regio's zien terug een opflakkering van de epidemie. Wat kun je als werkgever doen, vragen en eisen van uw medewerkers bij terugkomst?

Lees verder ...

Verlenging looptijd hinderpremie en nieuwe ondersteuningspremie

15.07.2020

Post-corona maatregelen werden doorgevoerd door onze regering. De ondersteuningspremie is er een van. Lees hier hoe je ze kan aanvragen en wie in aanmerking komt.

Lees verder ...

Definitief einde voor de schenkingen via buitenlandse notaris

8.07.2020

Een wetsvoorstel dd 17 juni 2020 voorziet dat de buitenlandse akten houdende schenking van roerende goederen in België moeten worden geregistreerd. Lees hier wat zal wijzigen.

Lees verder ...

Ontslag tijdens de corona periode? Wat kan en wat mag?

6.07.2020

De coronacrisis richtte heel wat schade toe in het ondernemerslandschap. De Belgische regering kende heel wat premies toe aan ondernemingen om toch wat financiële ademruimte te voorzien en ontslagen te vermijden. Maar er vallen klappen. 

Lees verder ...

Wegenwerken kantoor Roeselare

15.06.2020

Ons kantoor in Roeselare blijft bereikbaar tijdens de werken aan de R32, ring van Roeselare. Lees hier hoe je ons kan bereiken.

Lees verder ...

Heropstart ondernemingen en de gevolgen voor de hinderpremie

8.06.2020

Ondernemingen die de hinderpremie van 4.000€ ontvangen en daarboven 160€ dagelijkse premie ontvangen, zullen deze niet langer toegekend krijgen. Let op, ook ondernemingen die bewust niet heropenen zullen deze premies niet langer ontvangen. Lees hier meer.

Lees verder ...

Tijdelijke verlaging van het BTW-tarief voor sommige restaurant- en cateringdiensten.

8.06.2020

Lees hier meer over de tijdelijke verlaging van het BTW-tarief voor sommige restaurant- en cateringdiensten.

Lees verder ...

Voorafbetalingen in MyMinfin

3.06.2020

De voorafbetalingen werden mee opgenomen op het elektronisch platform van het FOD Financiën: MyMinfin. Lees hier meer over de mogelijkheden van MyMinfin.

Lees verder ...

Tijdelijke ouderschapsuitkering voor zelfstandigen tijdens coronacrisis

1.06.2020

De zelfstandigen die tijdens de maanden mei en juni geen overbruggingsrecht meer konden genieten omdat ze terug aan de slag gingen of mochten gaan, kunnen alsnog een ouderschapsuitkering krijgen als zij, ondanks de heropstart, toch een verminderde omzet noteren omdat zij teveel tijd moeten besteden aan de zorg voor hun kinderen.

Lees verder ...

De bijkluswet: vernietiging door het Grondwettelijk Hof

31.05.2020

De laatste paar jaar heeft het Grondwettelijk Hof zich al een paar maal op de voorgrond geplaatst met de vernietiging van bepaalde wetten. Denken we maar aan het verhaal met het voordeel alle aard voor gratis woonst en de beruchte factor 3,8. Nu heeft het Hof zich gericht op de bijkluswet of, zoals ze officieel noemt, de “wet betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie” van 18/07/2018.

Lees verder ...

Controle op misbruik van de coronapremies

20.05.2020

De Belgische overheid nam tal van steunmaatregelen voor de ondernemingen die volledig of gedeeltijk moesten sluiten. De corona hinderpremie en de compensatiepremie werden reeds aan vele ondernemingen uitbetaald.     Een aantal erkende dataspecialisten konden reeds cijfermateriaal verzamelen waaruit blijkt dat reeds heel wat overtredingen werden gedaan. Lees hier de aandachtspunten na.

Lees verder ...

De winwinlening : uitbreiding in het kader van de coronacrisis

20.05.2020

De winwinlening is een fiscaal instrument door de Vlaamse Regering ingevoerd met de bedoeling KMO’s in Vlaanderen een financieel duwtje in de rug te geven. Dit systeem laat particuliere investeerders toe om een lening toe te staan aan Vlaamse KMO’s waaarvoor de investeerder een fiscaal voordeel in de plaats krijgt in zijn aangifte personenbelasting. Lees meer.

Lees verder ...

Tijdelijk moratorium of "staat het vuren" ter bescherming van ondernemingen getroffen door de coronacrisis

15.05.2020

In tijden van corona zit de vrees er in dat heel wat ondernemers met betalingsachterstanden zitten of erger op een faillissement afstevenen. De inkomsten blijven uit of zijn terug gevallen tot slechts de helft maar de kosten blijven.    Op 24 april 2020 heeft de Belgische regering via KB bijkomende beschermingsmaatregelen genomen om ondernemingen in nood te beschermen tegen schuldeisers. Lees hier welke beschermingsmechanismen in werking treden bij deze tijdelijke opschorting.

Lees verder ...

Samenwoning is geen huwelijk

8.05.2020

De gedachte om voor altijd gebonden te zijn aan elkaar door een huwelijk schrikt u misschien af. Dan is - al dan niet tijdelijk - samenwonen met uw partner misschien wel iets voor u. Als samenwonende partners kan u immers evengoed een huishouden runnen en kinderen opvoeden. De wetgever ziet het evenwel anders. Een samenwoning is geen huwelijk. Lees verder.

Lees verder ...

Gelukkig getrouwd, maar ook goed beschermd?

6.05.2020

Een goed huwelijk staat voor het zorgen voor elkaar in goede en kwade dagen. Elke dag van ons leven gaan we deze uitdaging aan, maar ook ervoor zorgen dat de langstlevende na een overlijden dezelfde levensstandaard kan aanhouden, zal hiertoe bijdragen. Lees hier hoe je elkaar kan beschermen.

Lees verder ...

Corona compensatiepremie aanvragen

4.05.2020

VLAIO plaatste de tool voor het aanvragen van de corona compensatiepremie van 3.000 euro online. Voor degene die zich voorregistreerden is de link reeds beschikbaar. Voor alle andere ondernemers zal de link beschikbaar zijn op 5 mei 2020.

Lees verder ...

Verlaging BTW-tarief op mondmaskers en handgels

4.05.2020

Het BTW-tarief op mondmaskers en handgels wordt vanaf 4 mei 2020 tot en met 31.12.2020 verlaagd van 21% naar 6% door een besluit van de ministerraad op 02.05.2020. Lees hier de details.

Lees verder ...

Gemoedsrust door uw testament

30.04.2020

Een testament opstellen doen we niet graag. Het doet ons teveel denken aan onze laatste dag. Maar toch kan een testament u heel wat gemoedsrust bezorgen. Lees hier wat u reeds kan doen.

Lees verder ...

Schenking voor aankoop van een woning

28.04.2020

Door de stijgende vastgoedprijzen wordt het voor jong gehuwden steeds moeilijker een woning aan te kopen. Ouders schieten hun kinderen vaak ter hulp, waardoor een situatie ontstaat waarbij de gehuwden eigenaar zijn van de woning elk voor de helft doch ongelijk hebben bijgedragen in de aankoop of de latere verbouwing ervan.   Men gaat er vaak  vanuit dat de hogere bijdrage door één van de echtgenoten zal verrekend worden in geval van relatiebreuk; echter dit is niet altijd het geval.

Lees verder ...

Wat met de kosten voor kinderkampen en opvang tijdens de coronacrisis?

28.04.2020

Heel wat  kinderen werden reeds ingeschreven in zomerkampen. Door de coronacrisis zullen een aantal van deze activiteiten niet door kunnen gaan. De overheid wil organisaties die kampen organiseren beschermen en zal daarom een versoepeling doen in de regel om het bedrag in te brengen in de personenbelasting voor de mensen die hun geld niet terug vragen aan deze organisaties.

Lees verder ...

Belastbaarheid van de steunmaatregelen tijdens de coronacrisis

22.04.2020

De voorbije weken heeft de overheid diverse steunmaatregelen genomen om ondernemingen die het financieel moeilijk krijgen ingevolge corona, te ondersteunen.   De vraag rijst nu in welke mate deze diverse maatregelen worden belast. Lees er meer over.

Lees verder ...

Overbruggingsrecht in de bouwsector

21.04.2020

Ondernemingen actief in de bouwsector (meer bepaald vallend onder paritair comité 124) moeten niet verplicht sluiten ingevolge de coronacrisis. Niettemin hebben zij het toch moeilijk om de social distance regels te volgen en moeten ze dan sluiten omdat dit niet haalbaar is.

Lees verder ...

Steunmaatregelen: rekeninguittreksel BTW-rekening-courant en uitstel van betaling

20.04.2020

De BTW-plichtigen hebben zoals gebruikelijk een rekeninguittreksel ontvangen waarin de toestand van de R/C op 31 maart 2020 vermeld staat. Ondanks het uitstel van de indieningstermijn van de aangifte van de maand maart, zal de betaling van de verschuldigde BTW voor de aangifte nog steeds de uitgestelde datum zijn. Dit bevestigd het FOD Financiën. 

Lees verder ...

Aandachtspunten nieuw vennootschapsrecht

20.01.2020

Sinds 01/01/2020 zijn de dwingende bepalingen van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen (“WVV”) automatisch van toepassing op uw vennootschap, ongeacht of u de statuten van uw vennootschap reeds heeft aangepast aan de nieuwe vennootschapswetgeving.   Dit brengt meteen een aantal belangrijke gevolgen met zich mee. Bekijk hier de meest praktische zaken waar u rekening mee dient te houden. 

Lees verder ...

Overname kantoor Ghepan Langemark-Poelkapelle

6.01.2020

Decostere Accountancy heeft haar geografische spreiding binnen West-Vlaanderen versterk met de volledige overname van Accountantskantoor Ghepan in Langemark-Poelkapelle. Met de overname willen we de expertise binnen Decostere Accountancy gaan verruimen en verder uitdragen. Lees het volledige artikel hier.

Lees verder ...