print this page

Belastingvrij dividend tot € 640 per jaar

13.06.2018

De toekenning van een standaard dividend aan natuurlijke personen is op vandaag steeds onderworpen aan 30% roerende voorheffing. Vanaf 1 januari 2018 kan elke belastingplichtige de ingehouden roerende voorheffing op de eerste € 640 dividend recupereren.

Belastingvrij?

Bij toekenning van een dividend wordt standaard 30% roerende voorheffing ingehouden. Concreet ontvangt u netto € 448 voor € 640 toegekende dividenden. In de aangifte personenbelasting van inkomstenjaar 2018 – aanslagjaar 2019 zal u nadien de mogelijkheid krijgen om de roerende voorheffing op de eerste schijf van € 640 terug te vorderen, waardoor u uiteindelijk alsnog € 640 netto ontvangt. Bijgevolg bespaart deze nieuwe maatregel u maximaal € 192 in 2018.


rekenvoorbeeld natuurlijke personen


Welke dividenden?

Alle dividenden toegekend vanaf 1 januari 2018, behalve dividenden van instellingen voor collectieve beleggingen of gemeenschappelijke beleggingsfondsen, komen in aanmerking van deze nieuwe maatregel.Ook dividenden van uw eigen vennootschap?

Dividenden die u zich toekent uit uw eigen vennootschap komen ook in aanmerking van deze nieuwe maatregel, ongeacht of de dividenden al dan niet in aanmerking komen van verlaagde tarieven roerende voorheffing zoals door de liquidatiereserve of het VVPR-bis regime. U kan als bedrijfsleider bijgevolg nog steeds de door uw vennootschap ingehouden en betaalde roerende voorheffing op de eerste schijf van € 640 dividenden in uw aangifte personenbelasting recupereren.


Meer bij gehuwden onder het wettelijk stelsel?

Bij gehuwden onder het wettelijk stelsel behoren naast de inkomsten uit het gemeenschappelijk vermogen, ook de inkomsten van de eigen goederen tot het gemeenschappelijk vermogen. Dit betekent dat wanneer bijvoorbeeld 1 van de partners een aandeel in het eigen vermogen bezit waarbij een dividend wordt toegekend van € 640, dit steeds voor de helft kan verdeeld worden naar de andere partner. Aangezien de vrijstelling geldt per belastingplichtige, kan zo 1 van de partners een dividend toegekend krijgen van € 1.280, waarbij de roerende voorheffing volledig kan gerecupereerd worden.

rekenvoorbeeld gehuwden onder wettelijk stelsel

In de volgende concrete gevallen kan het ontvangen dividend volgens ditzelfde principe verdeeld worden tussen de partners, waarbij elke partner de vrijstelling van roerende voorheffing op de eerste schijf van € 640 toegekend dividend kan toepassen:

  • De aandelen zitten in het gemeenschappelijk vermogen, waarbij de lidmaatschapsrechten 50% op de man en 50% op de vrouw zijn ingeschreven
  • De aandelen zitten in het gemeenschappelijk vermogen, waarbij de lidmaatschapsrechten 100% op 1 partner zijn ingeschrevenConclusie

Doordat de ingehouden roerende voorheffing op de eerste schijf van € 640 toegekende dividenden kan worden vrijgesteld, kunt u zich netto een belastingvrij dividend uitkeren van € 640. Indien u gehuwd bent onder het wettelijk stelsel, kan dit verder oplopen tot € 1.280. Uw dossierbeheerder kan u hier steeds in bijstaan.
 

Terug naar het overzicht