print this page

De nieuwe autofiscaliteit vanaf 01/01/2020

09.12.2019

In de vorige nieuwsbrief zijn we reeds ingegaan op de laatste fase van de hervorming van de vennootschapsbelasting die van start gaat op 01/01/2020. In dit artikel willen we één bepaalde maatregel verder in detail uitwerken daar het een maatregel betreft die zo goed als iedere vennootschap treft (en eenmanszaak) nl. de vernieuwde autofiscaliteit.

Weeral een gewijzigde autofiscaliteit ?

Inderdaad, U leest het goed. De fiscus sleutelt nogmaals aan de fiscale regels inzake de aftrek van kosten van personenwagens en maakt deze nog iets strenger. Voor we de nieuwe regels toelichten, kijken we nog kort eens terug naar de oude regeling.

De autofiscaliteit tot 31/12/2019 in de vennootschapsbelasting

Keren we even terug in de tijd tot voor 01/01/2010, dan hadden we te maken met een relatief eenvoudige autofiscaliteit in vergelijking met de regels die op vandaag bestaan. Alle autokosten waren aftrekbaar tegen het vast tarief van 75% ongeacht de grootte van de wagen, het type brandstof, de uitstoot van de wagen,…

Vanaf 01/01/2010 werd deze regeling echter grondig gewijzigd en werd de mate waarin U de kosten van uw auto mocht aftrekken, afhankelijk van de CO2 uitstoot van de wagen. Het aftrek percentage kon U bepalen aan de hand van volgende tabel :
 

CO2-uitstoot

Aftrek %

Diesel

Benzine

 

0 gr

0 gr

120%

1 tot 60

1 tot 60

100%

61 tot 105

61 tot 105

90%

106 tot 115

106 tot 125

80%

116 tot 145

126 tot 155

75%

146 tot 170

155 tot 180

70%

171 tot 195

181 tot 205

60%

> 195

> 205

50%

 

Afhankelijk van het type brandstof waarop uw wagen rijdt, kon U de juiste schijf opzoeken in deze tabel en wist U welk deel van uw autokosten aftrekbaar waren. Recent werd dan ook de bijzondere schijf van 120% toegevoegd voor elektrische wagens die dus geen uitstoot hebben.

Kort samengevat zorgde deze regel ervoor dat U meer kostenaftrek kon genieten naarmate de CO2 van uw wagen lager was en omgekeerd. De wagens zonder uitstoot werden zelfs beloond met een extra aftrek van 20%.

Wat wijzigt er nu vanaf 01/01/2020 voor de vennootschappen?

De wijzigingen kunnen als volgt worden samengevat :

 1. De aftrek van de autokosten wordt niet langer bepaald door bovenstaande tabel maar op basis van een nieuwe formule die weliswaar nog steeds vertrekt van de CO2 uitstoot;
 2. Het tarief van 120% voor de elektrische wagens verdwijnt opnieuw;
 3. Wagens met een zeer hoge uitstoot worden extra bestraft;
 4. Voor de hybride wagens werd een aanzienlijk strengere regeling uitgewerkt.

 

 1. 1. Nieuwe berekeningsbasis voor de aftrekbare autokosten

 

Vanaf 01/01/2020 wordt het aftrekpercentage berekend op basis van de volgende formule :

 

120% - (0,5 x coëfficiënt x aantal gr. CO2/km)

 

De coëfficiënt wordt als volgt bepaald :

 

Voertuigen met dieselmotor en dieselvarianten :      1

Voertuigen op aardgas (< 12 fiscale pk) :                 0.90

Voertuigen met een ander type motor :                     0.95

De aftrek kan maximaal 100% en minimaal 50% bedragen. Indien je de formule uitwerkt en je bekomt een aftrek hoger dan 100%, moet je die dus beperken. Bekom je een aftrek lager dan 50%, dan mag je het resultaat optrekken.

!!! Vanaf 01/01/2020 moeten ook de brandstofkosten onderworpen aan deze formule. Tot 31/12/2019 mocht je hier nog het vast tarief van 75% toepassen. Vooral voor de vennootschappen met een groot wagenpark wordt dit veel extra rekenwerk.

Enkele voorbeelden :

Dieselwagen met 110 gr/km CO2 :          120% - (0,5 x 1 x 110) = 120% - 55% = 65%
Benzinewagen met 80 gr/km CO2 :      120% - (0,5 x 0.95 x 80) = 120% - 38% = 82%
Elektrische wagen (0 gr/km) :               120% - (0.5 x 0.95 x 0) = 120% maar te beperken tot 100%


 1. 2. Afschaffen van de schijf van 120%

  In de oude regeling werden elektrische wagen zonder uitstoot extra beloond met een extra aftrek van 20% bovenop de kosten die de vennootschap effectief betaalde. Amper enkele jaren na het invoeren van deze regel wordt deze terug afgeschaft vanaf 01/01/2020. Elektrische wagens zijn dus ook voor maximaal 100% aftrekbaar.

 

 1. 3. Extra sanctie voor wagens met zeer hoge uitstoot
   

Voor wagens met een uitstoot van 200 gr/km of meer werd een afzonderlijk tarief van 40% ingevoerd. Deze wagens worden dus extra bestraft.

4. Strengere regeling voor hybride wagens

Het zal U waarschijnlijk niet ontgaan zijn dat de hybride auto’s de laatste jaren aan een opmars bezig zijn, vooral dan als bedrijfswagen. Gezien de lage CO2 uitstoot waardoor de kosten doorgaans voor 90% of zelfs 100% kunnen worden afgetrokken, mag dit geen verrassing zijn.

De fiscus wil met deze strengere regeling de strijd aanbinden tegen de zogenaamde “valse hybrides”. Dit zijn hybride wagens waarmee je maar een beperkte afstand op elektriciteit kan rijden en je dus al snel moet overschakelen op de brandstofmotor.

Men wil dus dat enkel de hybrides die een respectabele afstand kunnen afleggen met de elektrische batterij de fiscale voordelen kunnen genieten.

Om dit te bekomen werden een aantal bijkomende voorwaarden opgelegd waaraan de batterij/auto moet voldoen :

- De energiecapaciteit van de batterij bedraagt meer dan 0,5 kilowatt uur per 100kg autogewicht

  EN

- De hybride CO2 uitstoot bedraagt minder dan 50 gr/km.

Beide voorwaarden moeten voldaan zijn om van een echte hybride te kunnen spreken.

Indien de voorwaarden niet voldaan zijn, dan moet je de CO2 uitstoot nemen van het overeenstemmende model wagen met enkel een brandstofmotor. Die ligt uiteraard heel wat hoger.

Indien er geen overeenstemmend model bestaat, dan wordt de CO2 uitstoot forfaitair bepaald door de Hybride CO2 te vermenigvuldigen met 2,5.

Wat in de personenbelasting?

De handelszaken die in de personenbelasting worden belast zijn lang gespaard bleven van deze wijzigingen. Tot eind 2017 konden zij hun autokosten blijven aftrekken aan het vast tarief van 75% ongeacht met welk type er gereden werd.

Vanaf 01/01/2018 werd reeds een eerste stap gezet naar een gelijkschakeling met de vennootschappen. Vanaf dan moeten de zelfstandige handelaars eveneens de aftrek van de autokosten bepalen op basis van de CO2 uitstoot maar er bleef wel een minimum behouden van 75%. Dus enkel de wagens met lage uitstoot kunnen voordeel doen. Er was nog geen nadeel voor de wagens met hoge uitstoot. De bepaling van de aftrek mocht gebeuren op basis van dezelfde tabel als deze van de vennootschappen.

Vanaf 01/01/2020 wordt de regeling in de personenbelasting volledig gelijkgeschakeld met de vennootschappen. Ook zij moeten dus de bovenstaande regels volgen.

 

Terug naar het overzicht