print this page

Maaltijdcheques en ecocheques : ook mogelijk voor bedrijfsleiders?

10.11.2019

Het systeem van maaltijdcheques en ecocheques is ondertussen bij de meesten een goed gekend systeem om uw medewerkers een extra verloning toe te kennen. Dit wordt beschouwd als een sociaal voordeel dat vrijgesteld is als inkomen bij de medewerker maar ook niet aftrekbaar is voor de werkgever (met uitzondering van een bedrag van 2 € per aangekochte maaltijdcheque. Ecocheques zijn nooit aftrekbaar.

Kan een bedrijfsleider ook maaltijdcheques toekennen aan zichzelf?

Het antwoord op deze vraag is zonder meer ja maar (anders zou het iets te makkelijk zijn) dit is wel onderworpen aan enkele voorwaarden. Voorwaarden die in grote mate in lijn liggen met die voor werknemers.

 1. Een bedrijfsleider kan enkel maaltijdcheques aan zichzelf toekennen indien zijn medewerkers ook maaltijdcheques krijgen. Het is dus niet de bedoeling dat bedrijfsleiders zich kunnen bevoordelen in dit systeem ten opzichte van hun medewerkers.
 2. De toekenning van de maaltijdcheques moet geregeld zijn in een schriftelijke en individuele overeenkomst.
 3. Het bedrag van de maaltijdcheques mag ook niet hoger liggen dan het bedrag van de cheques die de werknemers krijgen.
 4. Net zoals bij werknemers, heeft de bedrijfsleider recht op één cheque per effectief gewerkte dag. Verderop in dit artikel gaan we dieper in op de manier waarop je het aantal effectief gewerkte dagen kan bepalen.
 5. De maaltijdcheques worden maandelijks toegekend. Hierbij kan een raming gemaakt worden van het aantal effectief gewerkte dagen voor de rest van de maand. Nadien kan dan een rechtzetting gebeuren maar dit moet wel uiterlijk tegen de laatste dag van de eerste maand volgend op het betreffende kwartaal.
 6. De cheques moeten op naam van de bedrijfsleider staan.
 7. De cheques mogen maximaal drie maanden geldig zijn en ze mogen enkel gebruikt worden voor de aankoop van verbruiksklare voeding.
 8. De maximale waarde per cheque bedraagt 8 €. Net zoals bij de werknemers zit hier een werkgeversbijdrage in van maximaal 6,91 € (dus te betalen door de vennootschap) en een persoonlijke bijdrage van de bedrijfsleiders van maximaal 1,09 €.

 

Er zijn uiteraard ook heel wat bedrijfsleiders die alleen werken in hun vennootschap en geen personeel in dienst hebben. Vallen zij dan uit de boot?

Neen. Ook zij hebben recht op maaltijdcheques. Vanzelfsprekend zijn voorwaarden 1 en 3 dan niet van toepassing. De andere voorwaarden moeten wel nageleefd worden.

Van zodra één van bovenstaande voorwaarden niet vervuld is, worden de maaltijdcheques alsnog belast als bezoldiging bij de bedrijfsleider.

Hoe bepalen we het aantal effectief gewerkte dagen?

De bedrijfsleider kan slechts een maaltijdcheque ontvangen voor iedere dag waarop hij/zij effectief arbeidsprestaties leverde. Voor dagen waarop hij/zij geen prestaties verricht zoals vakantiedagen, ziektedagen,… kan er geen cheque worden toegekend.

Omdat bedrijfsleiders in grote mate hun werktijden zelf kunnen regelen, werd er echter ook een maximum vastgelegd in het aantal cheques die men kan toekennen :

 • Indien het gaat om een onderneming met personeel : Het maximum aantal maaltijdcheques die een bedrijfsleider kan ontvangen is gelijk aan het maximaal aantal dagen dat door een voltijds tewerkgestelde werknemer in een kwartaal kan gepresteerd worden. Doorgaans is dit 65 dagen per kwartaal in een 5-dagenweek en 78 dagen/kwartaal in een 6-dagenweek.
 • Indien het gaat om een onderneming zonder personeel : Vroeger werd hier een maximum van 220 maaltijdcheques toegepast. Sinds 01/12/2016 echter (parlementaire vraag) werd dit maximum afgeschaft. De bedrijfsleider mag dus één cheque ontvangen per effectief gepresteerde dag.
   

Wat met ecocheques?

Ook hier kunnen bedrijfsleiders ecocheques toekennen aan zichzelf. Hetzij uiteraard opnieuw onder bepaalde voorwaarden :

 1. Het aantal toegekende ecocheques moet in verhouding zijn tot het aantal dagen waarop de bedrijfsleider effectieve arbeidsprestaties heeft geleverd.
 2. Er moet rekening gehouden worden met weekends en feestdagen.
 3. Bij stopzetting van de activiteit moet je rekening houden met het aantal dagen waarop de bedrijfsleider werd betaald.
 4. Indien er personeel wordt tewerkgesteld, kan de bedrijfsleider nooit meer ecocheques krijgen dan een voltijdse werknemer in zijn bedrijf.

 

Terug naar het overzicht