print this page

Nieuwe regelgeving registratiebelasting bij aankoop van de enige gezinswoning in het Vlaamse Gewest

11.09.2018

Indien u voor 1 juni 2018 een woning in het Vlaamse Gewest kocht, dan betaalde u standaard 10% registratiebelasting op de aankoopprijs. Bedroeg het kadastraal inkomen van de woning maximaal € 745, dan kon u van het verlaagde tarief van 5% genieten.

Vanaf 1 juni 2018 is het tarief van de registratiebelasting in het Vlaamse Gewest losgekoppeld van het kadastraal inkomen en bedraagt het standaardtarief steeds 7% op de aankoopprijs van de enige woning, met daarnaast nog een korting voor bescheiden woningen. Voor andere onroerende goederen bedraagt het standaardtarief nog steeds 10%.

Voorwaarden gunsttarief 7%

Het tarief van 7% registratiebelasting op de aankoop van de enige gezinswoning in het Vlaamse Gewest is aan de volgende voorwaarden onderworpen:

- De aankoop moet gebeuren door één of meerdere natuurlijke personen. Bij aankoop door meerdere natuurlijke personen kan elke koper van het tarief van 7% genieten. Rechtspersonen komen niet in aanmerking van het verlaagde tarief;
- Het moet gaan om een zuivere aankoop in de strikte zin van het woord. Ruil of onttrekking komen niet in aanmerking;
- De woning moet volledig en in volle eigendom worden aangekocht. De aankoop van een onverdeeld deel of enkel de blote eigendom of vruchtgebruik volstaat niet;
- De koper moet binnen de 2 jaar na datum van aankoop zijn domicilie op het adres van de nieuwe woning plaatsen;
- Op het ogenblik van aankoop mag de koper geen enkel andere in België of in het buitenland gelegen woning of bouwgrond afzonderlijk of gezamenlijk voor 100% in volle eigendom hebben. Indien de nieuwe aankoop door meerdere personen gebeurt, kunnen de personen die geen voorafgaand onroerend bezit hebben wel nog van het verlaagd tarief van 7% genieten.

Het tarief van 7% registratiebelasting op de aankoop van de enige gezinswoning in het Vlaamse Gewest is aan de volgende voorwaarden onderworpen:

  • De aankoop moet gebeuren door één of meerdere natuurlijke personen. Bij aankoop door meerdere natuurlijke personen kan elke koper van het tarief van 7% genieten. Rechtspersonen komen niet in aanmerking van het verlaagde tarief;
  • Het moet gaan om een zuivere aankoop in de strikte zin van het woord. Ruil of onttrekking komen niet in aanmerking;
  • De woning moet volledig en in volle eigendom worden aangekocht. De aankoop van een onverdeeld deel of enkel de blote eigendom of vruchtgebruik volstaat niet;
  • De koper moet binnen de 2 jaar na datum van aankoop zijn domicilie op het adres van de nieuwe woning plaatsen;
  • Op het ogenblik van aankoop mag de koper geen enkel andere in België of in het buitenland gelegen woning of bouwgrond afzonderlijk of gezamenlijk voor 100% in volle eigendom hebben. Indien de nieuwe aankoop door meerdere personen gebeurt, kunnen de personen die geen voorafgaand onroerend bezit hebben wel nog van het verlaagd tarief van 7% genieten.
     

In de volgende gevallen kan een koper die op het moment van de aankoop nog eigenaar is van een ander onroerend goed wel nog van het tarief van 7% genieten:

  • De koper verbindt zich ertoe om het oude onroerend goed binnen het jaar na datum van de aankoop te verkopen, waarbij een oorzakelijk verband kan aangetoond worden tussen de verkoop van dit onroerend goed en de aankoop van de nieuwe woning;
  • Het oude onroerend goed wordt binnen het jaar na datum van aankoop van de nieuwe woning onteigend.

 

Korting voor bescheiden woningen en energetische renovaties

Bij aankoop van een bescheiden woning, namelijk woningen met een aankoopprijs van maximaal € 200.000, krijgt u een korting van € 5.600 op de te betalen registratiebelasting. In bepaalde kernsteden en in de Vlaamse rand wordt het plafond van een bescheiden woning verhoogd tot € 220.000.


Indien u daarnaast binnen de 5 jaar na aankoop van de nieuwe woning ingrijpende energetische renovatiewerken uitvoert, dan bent u “slechts” 6% i.p.v. 7% registratiebelasting verschuldigd. De korting bij aankoop van een bescheiden woning wordt dan echter gereduceerd naar € 4.800.


Meeneembaarheid

Wanneer u een woning verkoopt om er een nieuwe mee te kopen, kan u de eerder betaalde registratiebelasting in mindering brengen van de nieuwe te betalen registratiebelasting. Nieuw is dit systeem van de meeneembaarheid niet, wel dat het plafond van maximaal € 12.500 meeneembare registratiebelasting vanaf nu jaarlijks zal worden geïndexeerd.


Aandachtspunten

Het verlaagd tarief van 7% is enkel van toepassing bij aankoop van de enige gezinswoning in het Vlaamse Gewest. Zoals eerder aangehaald kan u, met uitzondering tot bepaalde gevallen, niet van het verlaagd tarief van 7% genieten wanneer u al andere onroerende goederen voor 100% in uw bezit heeft. De aankoop van een stuk bouwgrond of een tweede woning blijft dus steeds onderworpen aan 10% registratiebelasting.

Het verlaagd tarief van 7% is daarnaast enkel van toepassing op woningen gelegen in het Vlaamse Gewest. Voor het Brusselse (12,5%) en het Waalse Gewest (6% en 12,5%) gelden andere percentages en abattementen. Daar wijzigt er dus niets.

 

 

Terug naar het overzicht