print this page

Steunmaatregelen voor bedrijven ingevolge de Coronacrisis

Steunmaatregelen voor bedrijven ingevolge de Coronacrisis

 

We kunnen er niet langer omheen. Het Coronavirus verspreidt zich razendsnel. Naast de algemene waarschuwingen en maatregelen die iedereen kan nemen (geen handen schudden, voldoende handhygiene, voldoende afstand tussen elkaar, contact mijden tussen jonge en oude generaties,..), is de noodzaak er ondertussen ook gekomen voor diepgaandere maatregelen die enkele dagen geleden door de regering in lopende zaken werden genomen.

U kent ze ongetwijfeld : Scholen gaan dicht, alle niet-essentiële bedrijven gaan dicht waaronder bioscopen, alle evenementen en last but not least : alle horeca met uitzondering van de zaken die afhaalmaaltijden aanbieden (en ook hier zijn dan nog strenge regels over het aantal personen dat tegelijk binnen mag).

Het feit dat veel bedrijven verplicht moeten sluiten, veroorzaakt een sneeuwbaleffect onder de bedrijven die wel mogen blijven werken. Wie sluit, moet immers geen aankopen doen waardoor hun leveranciers minder werk hebben. Dit zet zich door naar hun leveranciers en zo gaat de bal aan het rollen.

Voor veel ondernemers en zelfstandigen betekent dit een financiële aderlating. Daarom heeft de overheid een reeks financiële steunmaatregelen voorzien die de zelfstandigen moeten helpen deze moeilijke periode te overbruggen. We zetten deze even op een rijtje.

Uiteraard kan je steeds je dossierbeheerder contacteren voor verdere info of voor hulp om de aanvragen, die voor U van toepassing zijn, in te dienen.

 

 1. Tijdelijke werkloosheid

Indien de productie volledig stil valt door het uitblijven van bestellingen, kan je tijdelijke werkloosheid door overmacht inroepen bij de RVA. Dit kan ook indien werknemers in quarantaine worden geplaatst.

!! Let op : Voor werknemers die thuis blijven om op de kinderen te passen ingevolge de sluiting van de scholen, kan dit niet.

De aanvraag kan gebeuren via elektronische aangifte bij het werkloosheidsbureau van de zetel van de firma. Hiervoor moet je volgende info opgeven :

- Datum waarop de werknemer niet meer kon worden ingezet;

- Reden van overmacht (zou Coronavirus moeten zijn);

- Bewijs dat de werkloosheid te wijten is aan Corona;

- Voorziene werkloosheidsduur;

- Identiteit van de werknemer.

 

Voor bedrijven waar de productie niet volledig stilvalt maar wel ernstig vermindert omwille van Corona, kan je tijdelijke werkloosheid om economische redenen aanvragen bij de RVA. Voor de arbeiders gaat dit analoog aan de procedure hierboven. Voor bedienden is dit iets moeilijker want dan kan je enkel deze aanvraag doen indien je onderneming erkend is als onderneming in moeilijkheden. Deze erkenning moet gebeuren door de Minister van Werk.

 

De uitkering voor tijdelijke werkloosheid die de getroffen werknemers krijgen, wordt gedurende drie maanden verhoogd van 65% naar 70% van het loon met een maximum van 2.754,76 € per maand.

 

 1. Diverse afbetalingsplannen voor overheidsschulden

 

Voor diverse types van schulden die je als onderneming bij de Overheid kan hebben, wordt voorzien in bijzondere modaliteiten om een afbetalingsplan te bekomen. Uiteraard moet de betalingsachterstand veroorzaakt worden door het Coronavirus.

 

 1. Sociale werkgeversbijdragen

 

Bij een achterstand bij de RSZ wat betreft de werkgeversbijdragen, kan je een afbetalingsplan krijgen voor het eerste en tweede kwartaal 2020. De termijn wordt bepaald in onderling overleg met de onderneming. Via deze manier kan je eventueel de invordering via dwangbevel met alle kosten van dien vermijden. Uiteraard moet het plan wel correct worden nageleefd. Als de maandelijkse aflossing achterwege blijft, zal de RSZ alsnog invorderen.

 

 1. BTW

 

De FOD Financiën biedt eveneens de mogelijkheid om voor BTW schulden een afbetalingsplan aan te vragen. De spreiding van de schuld kan tot uiterlijk 30/06/2020 en kan uiteraard, ook hier, enkel indien de achterstand veroorzaakt wordt door het Coronavirus. De BTW administratie zal je aanvraag binnen de 30 dagen beantwoorden. De aanvraag kan gebeuren via het daartoe bestemd formulier op de website van de FOD Financiën of via mail of brief gericht aan het Regionaal Invorderingscentrum (RIC) bevoegd voor uw woonplaats.

 

 1. Bedrijfsvoorheffing

 

Voor de bedrijfsvoorheffing zijn dezelfde regels en voorwaarden van toepassing als voor de BTW (zie 2.2). Ook de aanvraag gebeurt op dezelfde manier.

 

 1. Personenbelasting/vennootschapsbelasting

 

Idem BTW en bedrijfsvoorheffing.

 

 1. Sociale bijdragen zelfstandigen

 

Ook voor de sociale bijdragen die zelfstandige op kwartaalbasis moeten betalen wordt een uitstel voorzien. Voor de bijdrage van het eerste en tweede kwartaal kan een jaar van uitstel van betaling verleend worden dus concreet :

 

 

- Bijdrage 1ste kwartaal 2020 è te betalen tegen 31/03/2021

- Bijdrage 2de kwartaal 2020 è te betalen tegen 15/06/2021.

 

Het uitstel voor het eerste kwartaal moet worden aangevraagd uiterlijk tegen 31/03/2020. Voor het tweede kwartaal is er tijd tot 15/06/2021.

De aanvraag moet gebeuren via je sociale verzekeringsfonds.

 

 1. Vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht)

 

Zelfstandige die onder quarantaine werden geplaatst ingevolge het Coronavirus en daarom hun zelfstandige activiteit moeten onderbreken of stopzetten, kunnen beroep doen op het overbruggingsrecht. Dit onder bepaalde voorwaarden waarbij elke situatie individueel wordt beoordeeld. De onderbreking moet langer dan 1 week duren. De steun voorziet in een tegemoetkoming van 1.266,37 € per maand zonder gezinslast en 1.582,46 € per maand met gezinslast.

 

 1. Crisiswaarborg

 

Er wordt 100 miljoen euro uitgetrokken voor crisiswaarborgen. Ondernemingen die hun personeel niet kunnen betalen, geen grondstoffen kunnen aankopen,.. omwille van een tekort aan liquiditeiten veroorzaakt door het Coronavirus, kunnen een overbruggingskrediet laten waarborgen door de Participatiemaatschappij Vlaanderen. Op deze manier kan men 1.000 leningen van 100.000,00 € voor 75% waarborgen. Deze waarborgen komen bovenop de reeds bestaande waarborgen voor investeringskredieten en werkkapitaal.

 

 1. Hinderpremie

 

Naast de reeds bestaande premie voor hinder bij openbare werken, wordt ook een premie voorzien voor handelaars, horeca, kleine zelfstandigen en dienstverleners getroffen door de corona-maatregelen.

 

Ondernemers die volledig moeten sluiten, kunnen een éénmalige premie bekomen van 4.000,00 €. Indien ze na 21 dagen nog niet kunnen heropenen, kunnen ze een extra vergoeding krijgen van 160 € per dag.

Ondernemers die enkel in het weekend moeten sluiten, kunnen een premie krijgen van 2.000 € + 160 € per dag dat ze nog moeten sluiten na 21 dagen.

Specifiek restaurants die niet volledig sluiten maar overstappen op afhaalmaaltijden, kunnen ook de premie van 4.000 € en eventuele bijkomende 160 € aanvragen.

Ook frituren die hun eetruimte moeten sluiten, hebben recht op deze premie.

 

Verdere info over hoe je dit moet aanvragen, volgt zo snel mogelijk door VLAIO.

 

 

 

 

 

 1. Flexibiliteit inzake voorwaarden steunmaatregelen en subsidies van VLAIO

 

Ondernemingen die moeilijkheden krijgen om bepaalde termijnen na te komen bij bepaalde subsidies uitgekeerd door VLAIO kunnen in onderling overleg met VLAIO een verlenging van deze termijnen krijgen.

 

 

Interessante websites:

VLAIO

 

Terug naar het overzicht