print this page

CORONA UPDATE: Bijkomende maatregelen voor ondernemingen

U hebt ongetwijfeld de nieuwe reeks verstrengde maatregelen vernomen die onze noodregering heeft uitgeroepen in de strijd tegen het Coronavirus. Ook de FOD Financiën heeft een aantal bijkomende maatregelen genomen naar de ondernemingen en zelfstandigen toe.

 

Als eerste heeft de administratie KMO alle fiscale controles bij de ondernemingen ter plaatse afgelast met ingang van 18/03/2020. Voorlopig worden geen nieuwe data vastgeprikt. Op een later tijdstip (vermoedelijk wanneer de coronagekte voorbij is) zullen deze controles opnieuw ingepland worden.

 

Daarnaast heeft de FOD Financiën uitstellen toegestaan voor indiening en betaling van diverse fiscale aangiften. We lijsten deze hieronder even op :

 

 1. Aangifte vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en belasting der niet inwoners (vennootschappen).

 

De aangiften vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en belasting der niet inwoners (vennootschappen) met deadline in de periode 16/03/2020 – 30/04/2020 krijgen allemaal uitstel tot 30/04/2020.

Let op : Dit uitstel geldt enkel voor aangiften met deadline in bovenstaande periode. Alle aangiften met deadline voor deze periode of na 30/04/2020 krijgen geen uitstel. Heel het stelsel met steunmaatregelen is continu in beweging dus dit sluit niet uit dat er in de toekomst geen bijkomend uitstel zal gegeven worden maar dit zal sterk afhangen van wat er de komende weken gebeurt.

 

 1. Aangiften BTW en betaling van de BTW, Intracommunautaire opgaven en BTW listings.

Voor de periodieke aangiften worden volgende uitstellen verleend :

 • Aangifte over februari 2020, termijn verlengd tot 6 april 2020 (normaal : 20/03/2020)
 • Aangifte over maart 2020, termijn verlengd tot 7 mei 2020 (normaal : 20/04/2020)
 • Aangifte over 1ste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 7 mei 2020 (normaal : 20/04/2020)

 

Voor de ondernemingen die recht hebben op een maandelijkse teruggaaf van hun tegoed BTW, werd ook een beperkt uitstel toegestaan telkens tot de 24ste van de maand volgend op de aangifteperiode. Dit geldt zowel voor de ondernemingen met een vergunning tot maandelijkse teruggave als voor de startende ondernemingen die gebruik maken van de nieuwe regeling terzake.

 

 

Ook voor de intracommunautaire opgaven (IC listing) werden uitstellen toegestaan, die gelijk lopen met deze van de BTW aangifte, meer bepaald :

 • Opgave over februari 2020, termijn verlengd tot 6 april 2020
 • Opgave over maart 2020, termijn verlengd tot 7 mei 2020
 • Opgave over 1ste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 7 mei 2020

 

Daarnaast werd ook uitstel toegestaan voor de jaarlijkse BTW listing die normaal tegen 31/03/2020 moet worden ingediend. Hiervoor is er tijd tot 30/04/2020.

 

Uitzondering wordt gemaakt voor de ondernemingen die werden stopgezet. Zij moeten de listing indienen ten laatste het einde van de 4de maand na stopzetting.

 

Betaling van de BTW

Een uitstel voor het indienen van de aangifte BTW heeft uiteraard enkel zin als er ook uitstel van betaling van de BTW wordt toegestaan. Hierbij de nieuwe uiterste betaaldata :

 • Betaling over maandaangifte - februari 2020, termijn verlengd tot 20 mei 2020
 • Betaling over maandaangifte - maart 2020, termijn verlengd tot 20 juni 2020
 • Betaling over maandaangifte - 1ste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 20 juni 2020

 

Dit betekent dus een uitstel van 2 maanden voor de betaling. In deze periode worden uiteraard ook geen intresten en boetes geheven.

 

Naast bovenstaande maatregelen blijven ook de eerder aangekondigde maatregelen van kracht. U kan dus ook bijkomende uitstellen aanvragen, kwijtschelding van intresten en boetes indien de betalingsachterstand voortvloeit uit de gevolgen van het Coronavirus. Hiervoor verwijzen we naar onze eerdere communicatie.

 1.  
 2. Bedrijfsvoorheffing

Ook voor de bedrijfsvoorheffing worden uitstellen voorzien inzake betaling :

 • Betaling over maandaangifte - februari 2020, termijn verlengd tot 13 mei 2020
 • Betaling over maandaangifte - maart 2020, termijn verlengd tot 15 juni 2020
 • Betaling over maandaangifte - 1ste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 15 juni 2020

 

Let wel : In de communicatie van FOD Financiën wordt niets gezegd over het indienen van de aangiften bedrijfsvoorheffing. Hierdoor gaat U er best van uit dat deze data niet gewijzigd zijn en er ook geen uitstellen zijn voor het indienen van de aangiften.

 

Ook hier blijven de eerder aangekondigde maatregelen van kracht. Zie hiervoor eveneens onze eerdere communicatie.

 

 

 

 1. Betaling personenbelasting/vennootschapsbelasting

Voor alle aanslagen personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en belasting der niet-inwoners vallende onder aanslagjaar 2019 en die werden ingekohierd vanaf 12/03/2020 wordt automatisch een extra betaaltermijn van 2 maanden voorzien.

 

Deze maatregel geldt dus niet voor aanslagen ingekohierd voor 12/03/2020. Voor deze aanslagen zijn de eerder aangekondigde maatregelen wel van toepassing. Dit betekent dat er dus ook voor deze aanslagen betalingsuitstellen, afbetalingsplannen,… kunnen worden toegestaan op aanvraag. Er worden echter geen automatische uitstellen voorzien.

 

Bron: FOD Financiën.

Terug naar het overzicht