print this page

Voorafbetaling vennootschapsbelasting uiterlijk op 10/04/2019

04.04.2019

Ook dit jaar raden wij u sterk aan om uw vennootschapsbelasting vooraf te betalen. Voldoende voorschot betalen levert namelijk een mooi belastingvoordeel op. Let op, want dit voorschot dient vanaf nu op een nieuw rekeningnummer (BE61 6792 0022 9117) gestort te worden.
 

Vennootschappen die belastbare winsten behalen, dienen in principe vennootschapsbelasting te betalen.  Deze wordt finaal berekend in de aangifte vennootschapsbelasting en dient betaald te worden ongeveer 10 à 12 maand na het einde van het boekjaar.  De overheid wenst echter deze verschuldigde belastingen sneller te innen en past daarom een belastingvermeerdering toe wanneer een vennootschap te weinig of geen voorafbetalingen uitvoert.  Kleine vennootschappen worden evenwel gedurende de eerste drie boekjaren vanaf de oprichting vrijgesteld van de vermeerdering.
 

Voor aanslagjaar 2020 bedraagt de belastingvermeerdering voor vennootschappen 6,75 %.  Voor eenmanszaken blijft dit behouden op 2,25 %.  Bovendien is de bepaling geschrapt die maakte dat er geen vermeerdering verschuldigd was wanneer het bedrag ervan lager was dan 0,5 % van de belasting waarop ze was berekend of lager was dan 80 EUR.  De eventuele vermeerdering zal voor vennootschappen dus altijd worden toegepast.
 

Om deze voorafbetalingen te financieren kan de onderneming putten uit eigen middelen maar kan er ook beroep gedaan worden op financiële instellingen.  Momenteel worden hier vrij lage rentetarieven voor aangerekend en zijn de betaalde intresten aan de financiële instellingen voor dergelijke leningen fiscaal aftrekbaar.
 

Berekening

Samengevat ziet de berekening van de vermeerdering er uit als volgt:

  • Voor aanslagjaar 2020 (ink.2019) : (Belasting – voorheffing) x 6,75 %


Om een belastingvermeerdering te elimineren of te reduceren, dienen er voldoende voorafbetalingen te gebeuren. Voor iedere voorafbetaling wordt er een bonificatie toegekend. Deze bonificatie kan worden afgetrokken van de vermeerdering.

De bonificatie wordt berekend als volgt:

  • Voorafbetaling uitgevoerd in het 1ste kwartaal: bedrag x 9 % (basisrentevoet)
  • Voorafbetaling uitgevoerd in het 2de kwartaal: bedrag x 7,50 % (basisrentevoet)
  • Voorafbetaling uitgevoerd in het 3de kwartaal: bedrag x 6 % (basisrentevoet)
  • Voorafbetaling uitgevoerd in het 4de kwartaal: bedrag x 4,50 % (basisrentevoet)


De voorafbetalingen moeten naargelang het kwartaal gedaan zijn op 10 april, 10 juli, 10 oktober en 20 december voor vennootschappen die hun boekhouding voeren per kalenderjaar (van 1 januari tot 31 december).

Voor boekjaren van 12 maanden die niet samenvallen met een kalenderjaar moeten de voorafbetalingen gebeuren uiterlijk op de tiende dag van de vierde, zevende en tiende maand en de twintigste dag van de laatste maand van het boekjaar. Als een vervaldag op een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag valt, wordt de vervaldag verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
 

Een voorbeeld

Stel dat u als vennootschap een belasting betaalt van 50 000 € en u heeft daarnaast een voorheffing van 5 000 € betaald dan ziet de situatie er als volgt uit:

Ingeval van geen voorafbetalingen:

Aanslagjaar 2020 (ink. 2019)

Belasting – voorheffing = 50.000 € - 5.000 € = 45.000 €
Vermeerdering: 6,75 % x 45.000 € = 3.037,50 €
 

Ingeval van een voorafbetaling van € 10.000 per kwartaal:

Aanslagjaar 2020 (ink.2019)


Conclusie

Uit bovenstaande voorbeelden blijkt het belang om voldoende voorafbetalingen te doen.  Wanneer de eerste twee voorafbetalingen gemist zijn, dan kan de vermeerdering niet meer ontweken worden behalve wanneer dan meer dan de geraamde belasting zal betaald worden.  Concreet moet de eerste voorafbetaling 75 % bedragen om geen verdere vermeerdering verschuldigd te zijn.  Voor de tweede voorafbetaling bedraagt dit al 90 % indien er geen eerste voorafbetaling gebeurd is.  Indien er slechts vanaf het 3e kwartaal voorafbetaald wordt, moet dus al 112,5 % voorafbetaald worden.  Indien er slechts in het laatste kwartaal voorafbetaald wordt, dan bedraagt dit 150 %.

Samengevat :

Aanslagjaar 2020 (inkomsten vanaf 1 januari 2019) :

 

 

Terug naar het overzicht