Wijziging termijn versturen aangetekende opzegbrieven vanaf 1/1/2023

Sociaal

Werkgevers of werknemers die een opzeg willen betekenen via aangetekende brief dienen deze momenteel uiterlijk de woensdag te versturen om de opzegtermijn de daaropvolgende maandag te laten ingaan. Het Burgerlijk Wetboek stelt namelijk dat de brief altijd betekend is op de derde werkdag volgend op de dag waarop de aangetekende brief op de post is gedaan. Tot op heden  aanzag het Burgerlijk Wetboek de zaterdag als een werkdag. Valt er een feestdag op donderdag, vrijdag of zaterdag moet de brief de dinsdag op post om de opzeg toch de daaropvolgende maandag te laten ingaan.

Een wijziging in ons Burgerlijk Wetboek, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 juli ll, stelt nu dat een zaterdag niet meer als werkdag geldt. Hierdoor moet de dag van betekening uiterlijk op de vrijdag vallen.

Concreet betekent dit dat vanaf 1 januari 2023 de aangetekende opzegbrief uiterlijk de dinsdag op de post moet gaan om de daaropvolgende maandag in te gaan. Valt er een feestdag op woensdag donderdag of vrijdag, dan dient deze zelfs op maandag verstuurd te worden.  

Ter volledigheid geven we mee dat zowel een werkgever als werknemer een arbeidsovereenkomst  kan opzeggen via een deurwaardersexploot. Overhandigt de deurwaarder de opzegbrief de vrijdag; dan kan de opzeg ook de maandag ingaan. Gezien de hogere kost zullen zowel werkgever als werknemer maar heel uitzonderlijk gebruik maken van deze mogelijkheid.

De werknemer kan de arbeidsovereenkomst ook opzeggen door de brief persoonlijk af te geven aan de werkgever. Hierbij laat hij dan best de werkgever een tweede exemplaar aftekenen ter ontvangst. Opgelet: bij een ontslag met opzegtermijn uitgaande van de werkgever, kan deze methode niet gebruikt worden. 

De werkgever heeft ook steeds de mogelijkheid om een einde te stellen aan de arbeidsovereenkomst met betaling van een verbrekingsvergoeding. Dit kan dag op dag, en iedere dag van de week. We raden aan dat ook hier een aangetekende brief verstuurd wordt, maar er  dient geen rekening gehouden te worden met de 3 dagen voor de betekening.

Het spreekt voor zich dat u steeds bij uw dossierbeheerder terecht kan voor verdere uitleg of voor hulp.