Volg de officiële instanties en blijf op de hoogte van de laatste updates!

VLAIO

Hinderpremie

Ondernemers die omwille van de coronacrisis volledig moeten sluiten, kunnen een éénmalige premie bekomen van 4.000,00 €. Daarnaast kunt u als ondernemer een extra vergoeding krijgen van 160 € per verplichte sluitingsdag die samenvalt met een normale openingsdag.

Ondernemers die enkel in het weekend moeten sluiten, kunnen een premie krijgen van 2.000 € + 160 € per dag dat ze nog moeten sluiten na 21 dagen.

De hinderpremie kon aangevraagd worden tot 30 juni 2020. De Vlaamse overheid heeft aanvullend de ondersteuningspremie uitgewerkt voor ondernemingen in heropstart met een serieuze omzetvermindering.

Welke ondernemingen komen in aanmerking voor de hinderpremie?

Naast de reeds bestaande premie voor hinder bij openbare werken, wordt ook een premie voorzien voor handelaars, horeca, kleine zelfstandigen en dienstverleners getroffen door de corona-maatregelen.

Ondernemers die volledig moeten sluiten, kunnen een éénmalige premie bekomen van 4.000,00 €. Indien ze na 21 dagen nog niet kunnen heropenen, kunnen ze een extra vergoeding krijgen van 160 € per dag.

Ondernemers die enkel in het weekend moeten sluiten, kunnen een premie krijgen van 2.000 € + 160 € per dag dat ze nog moeten sluiten na 21 dagen.

Specifiek restaurants die niet volledig sluiten maar overstappen op afhaalmaaltijden, kunnen ook de premie van 4.000 € en eventuele bijkomende 160 € aanvragen.Ook frituren die hun eetruimte moeten sluiten, hebben recht op deze premie.

Hoe vraag ik de hinderpremie aan?

De aanvraag van de premie gaat via een beveiligde verbinding met identificatie via de elektronische identiteitskaart (e-id, itsme of andere aanmeldsleutel). Zorg dat u alles bij de hand hebt voor uw aanvraag.

Na het aanmelden op de website www.vlaio.be/coronahinderpremie, kan u de aanvraag starten.

Ruim 80.000 ondernemers hebben de premie reeds aangevraagd.
Ook wij als accountant kunnen uw aanvraag indienen, lees hier wat u moet doen en neem contact op met uw dossierbeheerder.

Wat met de belastbaarheid van de hinderpremie?

Ondernemingen die verplicht moeten sluiten kunnen een hinderpremie bekomen van 4.000 € + 160 € per dag vanaf dag 21. Deze premie is zonder meer vrijgesteld van belastingen.

Hoe dit concreet moet verwerkt worden in de fiscale aangifte, werd nog niet beschreven maar aangezien er reeds een gelijkaardige premie bestaat voor openbare werken die ook vrijgesteld is, ligt het in de lijn der verwachtingen dat deze premie dezelfde regeling zal volgen.

Compensatiepremie

Indien de maatregelen van de federale overheid tot gevolg hebben dat uw onderneming een omzetdaling van minstens 60% heeft in de periode tussen 14 maart 2020 en 30 april 2020 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, dan komt u wellicht in aanmerking voor de corona compensatiepremie van € 3.000.

De aanvraag voor deze premie kon ingediend worden tot 30 juni 2020.

Ondersteuningspremie

Heeft u als ondernemer door de beperkende maatregelen van de federale overheid te kampen met een omzetdaling van minstens 60% in de doorstartperiode? Dan kan u beroep doen op de ondersteuningspremie.

Voor wie is de ondersteuningspremie?
  • Ondernemingen die initieel verplicht moesten sluiten en die dus in aanmerking kwamen voor de hinderpremie van 4.000 € en die ondertussen terug heropgestart zijn;
  • Ondernemingen die initieel niet verplicht moesten sluiten maar die toch met een omzetverlies te kampen kregen en die dus in aanmerking kwamen voor de compensatiepremie van 3.000 €.

In beide gevallen moet de onderneming kunnen aantonen dat ze in de eerste maand na de heropstart een omzetverlies registreerden van minstens 60% ten opzichte van dezelfde periode in 2019.

De premie bedraagt 2.000 € of 1.000 € voor bijberoepers.

Vraag de ondersteuningspremie aan op de website van VLAIO tot 15 augustus 2020.

Overbruggingsrecht

Heeft u als zelfstandige uw activiteit verplicht moeten sluiten of minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen volledig moeten onderbreken door de coronacrisis? Dan heeft u recht op een volledige of gedeeltelijke financiële uitkering per maand tijdens de crisisperiode.

Deze maatregel werd verlengd tot augustus 2020 voor de wie nog niet kan heropstarten en aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Lees de voorwaarden na op de website van VLAIO.

Ouderschapsuitkering voor zelfstandigen

De zelfstandigen die tijdens de maanden mei en juni geen overbruggingsrecht meer konden genieten omdat ze terug aan de slag gingen of mochten gaan, kunnen alsnog een ouderschapsuitkering krijgen als zij, ondanks de heropstart, toch een verminderde omzet noteren omdat zij teveel tijd moeten besteden aan de zorg voor hun kinderen.

Deze uitkering is enkel van toepassing voor gezinnen met kinderen jonger dan 12 jaar. Indien het kind 12 jaar wordt in 2020, komt dit alsnog in aanmerking voor deze uitkering. Voor kinderen met een beperking werd de grensleeftijd opgetrokken tot 21 jaar.

Wie hiervoor in aanmerking komt, kan voor de maanden mei en juni een uitkering krijgen van :

  • 532,24 € voor gezinnen met kinderen jonger dan 12 jaar en kinderen met een beperking (te bekijken per ouder.)
  • 875,00 € voor éénoudergezinnen.

Deze uitkering is niet cumuleerbaar met het overbruggingsrecht. 

Geen antwoord gevonden op uw vraag?

Mail ze ons door!
Onze experten bekijken deze voor u.

 

Contact