Gemoedsrust, nu en in de toekomst
 

wij luisteren naar uw verhaal


Als vermogensplanner staan wij klaar om u te begeleiden bij elke stap die u tijdens uw leven zet. De aankoop van een woning of tweede verblijf, een huwelijk of samenwoning, een nieuwe relatie of nieuw samengesteld gezin, de overdracht van uw familiebedrijf aan de volgende generatie,…

We werken voor u eveneens uw volledige vermogensplanning uit.

Na het opmaken van de inventaris van uw vermogen werken we een evenwichtige verdeling uit met voldoende aandacht voor uw persoonlijke belangen en de belangen van de kinderen.

Gedurende uw verdere leven volgen we de constant wijzigende wetgevingen voor u op en brengen u op de hoogte zodra deze wijzigingen impact hebben op uw reeds uitgewerkte persoonlijke planning. Door deze permanente opvolging van uw dossier bouwen we een vertrouwensband op waardoor u ons steeds gemakkelijk kan bereiken bij vragen of veranderingen in uw leven.

Persoonlijk advies bij elke levensgebeurtenis

Vermogensplanning of familiale planning staat voor het structureren van uw vermogen, het organiseren en overdragen ervan.
Bij elke grote levensgebeurtenis adviseren onze juristen u op een open en verstaanbare manier. 

Vermogensplanning

Onze juristen-vermogensplanners adviseren u in verstaanbare taal en begeleiden u bij:

 • de juridische en fiscale optimalisatie van uw vermogen;
 • vastgoedinvesteringen privé of via uw vennootschap, als samenwonende partners of als gehuwden;
 • de planning van de overgang van uw familiaal vermogen, zoals onder meer uw familiebedrijf;
 • schenkingen (al dan niet met modaliteiten zoals controlebehoud);
 • uw huwelijk/samenwoningsrelatie en meer in het bijzonder uw huwelijkscontract / samenlevingscontract;
 • de opmaak van uw testament;
 • de opmaak van de zorgvolmacht;
 • uw nieuwe relatie / nieuw samengesteld gezin;
 • het beheer van uw vermogen via een controlevehikel, zoals een maatschap, stichting,…
 • uw globale successieplanning;
 • uw pensioenplanning;

Vermogensplanning doet u uw leven lang

Vermogensplanning schenking

Vermogensplanning behoort meer dan ooit tot de orde van de dag.

Dit heeft verschillende oorzaken:

 • de hoge erfbelasting die bij een overlijden moet worden betaald;
 • de stijgende levensverwachting waardoor een vermogensverdeling tijdens uw leven naar de kinderen toe wenselijk is ; controle-en/of inkomstenbehoud is vaak belangrijk;
 • recente wetswijzigingen op het vlak van de schenkbelasting en erfbelasting die heel wat mogelijkheden creëren;

Vermogensplanning is geen momentopname, maar een continue en gefaseerd gebeuren.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Op zoek naar een kantoor in de buurt?

Kom langs voor een gesprek en een heerlijke koffie!

MAAK EEN AFSPRAAK

Laatste nieuws en updates

Boekhouding & fiscaliteit

Vanaf inkomstenjaar 2023 heeft de fiscus een nieuwe informatieverplichting in het leven geroepen. Er is een extra bijlage toe te voegen bij de belastingaangifte voor wie beroepsmatige huur wil inbrengen in de kosten. De sanctie voor het ontbreken van de bijlage is niet min. De uitgave zal als niet aftrekbaar beschouwd worden. De wet van 28 december 2023 heeft al uitwerking op de kosten van het volledige jaar 2023.

Sociaal

De loontransparantierichtlijn, die op 10 mei 2023 groen licht kreeg van het Europees Parlement, heeft als voornaamste doel de loonkloof en – discriminatie tussen mannen en vrouwen aan te pakken. De lidstaten, waaronder België, hebben de tijd tot 2026 om de richtlijn om te zetten naar nationale wetgeving. Dit betekent dat tegen 2026 de Belgische wetgeving in overeenstemming moet zijn met de bepalingen van de Europese richtlijn, met als doel een eerlijker en gelijkwaardiger beloningsbeleid realiseren binnen organisaties. 

 

Boekhouding & fiscaliteit

Wie als vennootschap winst maakt, moet rekening houden met de te betalen vennootschapsbelasting.  Bent u een eenmanszaak dan bent u personenbelasting verschuldigd. 

Beide belastingen hebben één ding gemeen:  doet u geen of onvoldoende voorafbetalingen, dan bent u een vermeerdering verschuldigd. Deze belastingvermeerdering is voor het boekjaar 2024 gestegen naar 9%.