Gespecialiseerd juridisch advies,
op maat van u en uw onderneming

Kom langs voor een goed gesprek

Persoonlijk contact Persoonlijk contact

Een jurist bij Decostere Accountancy is een vertrouwenspartner waarbij u terecht kunt. De relatie die wij met u als ondernemer opbouwen is authentiek. We vinden het zeer belangrijk dat wij u écht kennen.

Professionele begeleiding Professionele begeleiding

Ons team juristen steunt op jarenlange ervaring binnen de organisatie. Samen raken we verder, of het nu voor een eenmanszaak is, voor een KMO of een start-up, elk bedrijf heeft nood aan professionele begeleiding.

Altijd up to date Altijd up to date

De regelgeving waaraan u en uw onderneming onderworpen zijn, wijzigt regelmatig. Onze mensen volgen alles op de voet en worden continu bijgeschoold om u met gepast advies bij te staan.

Juridische dienst

Wat kunnen wij
voor u betekenen?

We bieden oplossingen voor volgende zaken:

  • Afhandeling administratieve verplichtingen bij het opstarten als zelfstandige
  • Oprichten van vennootschappen
  • Statuten wijzigen van vennootschappen
  • Wettelijke bekendmakingen, ontslagen en benoemingen bestuurders / zaakvoerders
  • Juridische begeleiding bij fusie, splitsing, inbreng, vereffening en ontbinding
  • Opmaak en nazicht facturatievoorwaarden
  • Opstellen van commerciële contracten (verkoop- en huurcontracten, leningen, agentuur, samenwerking, distributie, licentie, management, ...)
  • Overnamecontracten (aandelen, handelsfonds, …)
  • Opstellen van aandeelhoudersovereenkomst
  • Bijstand bij meningsverschillen tussen vennoten

De goede samenwerking en communicatie tussen onze fiscalisten en juristen staat garant voor een geïntegreerde service.

Contacteer ons nu

Op zoek naar een kantoor in de buurt?
Kom langs voor een gesprek en een heerlijke koffie!

MAAK EEN AFSPRAAK

Laatste nieuws en updates

Juridisch

Al geruime tijd worden er initiatieven genomen om het vennootschapsrecht te moderniseren en te digitaliseren. Zo werd er eind vorig jaar bijvoorbeeld nog een versoepeling goedgekeurd met betrekking tot het organiseren van elektronische algemene vergaderingen. De digitalisering van het vennootschapsrecht gaat nu nog een stap verder. Sinds 1 augustus 2021 is het namelijk mogelijk om online uw vennootschap te laten oprichten.

Algemeen
Juridisch
Sociaal

De lage pensioenen voor zelfstandigen zijn een opvallend nadeel van het zelfstandigenstatuut. Voor zelfstandigen die op pensioen gaan vanaf 2022 is er echter (wat) beterschap op komst.  Voor werknemers telt elk loopbaanjaar mee voor 1/45 van het (geplafonneerd) belastbaar loon, telkens à rato van 60% van dit loon. Een belastbaar jaarloon van € 45.000 zal € 600  bijdragen aan uw bruto jaarpensioen.

Juridisch

De registratie van de ultimate beneficial owners of UBO(’s) is een Europese verplichting in de strijd tegen terrorisme en witwassen en moet aanduiden wie in een organisatie zeggenschap of eigendomsrecht heeft. De verplichting tot registratie bestond al sinds eind 2019, maar werd nooit echt gesanctioneerd. De fiscus hanteerde een gedoogbeleid en bedrijven die niet in regel waren kregen hoogstens een herinneringsbrief met aandrang tot registratie.