Filter op onderwerp
Algemeen
Juridisch
Sociaal

De lage pensioenen voor zelfstandigen zijn een opvallend nadeel van het zelfstandigenstatuut. Voor zelfstandigen die op pensioen gaan vanaf 2022 is er echter (wat) beterschap op komst.  Voor werknemers telt elk loopbaanjaar mee voor 1/45 van het (geplafonneerd) belastbaar loon, telkens à rato van 60% van dit loon. Een belastbaar jaarloon van € 45.000 zal € 600  bijdragen aan uw bruto jaarpensioen.

Juridisch

De registratie van de ultimate beneficial owners of UBO(’s) is een Europese verplichting in de strijd tegen terrorisme en witwassen en moet aanduiden wie in een organisatie zeggenschap of eigendomsrecht heeft. De verplichting tot registratie bestond al sinds eind 2019, maar werd nooit echt gesanctioneerd. De fiscus hanteerde een gedoogbeleid en bedrijven die niet in regel waren kregen hoogstens een herinneringsbrief met aandrang tot registratie.

Vermogens- en successieplanning

Ieder van ons wordt vroeg of laat geconfronteerd met een overlijden binnen zijn familie. Een heel emotionele gebeurtenis en net op dat moment worden de erfgenamen belast met een aantal verplichtingen, zoals het opstellen en indienen van de aangifte nalatenschap.

Boekhouding & fiscaliteit

Op voorstel van de minister van Financiën zal de FOD Financiën tijdens de zomervakantie 2021 faciliteiten verlenen aan de btw-belastingplichtigen. Het gaat hoofdzakelijk om een versoepeling van de termijnen voor het indienen van hun aangiften, evenals voor het indienen van hun intracommunautaire opgaven.

Heeft u een specifieke vraag?
Laat het ons weten, onze experten staan voor u klaar!

Contacteer ons nu