Filter op onderwerp
Vermogens- en successieplanning

Na een voorgaande relatie ontmoet u een nieuwe liefde. Sta even stil bij uw toekomst, de toekomst van uw kinderen en van uw nieuwe geliefde.  Vermijd conflicten in de toekomst door een plan op te stellen op maat van jullie gezinssituatie.

Boekhouding & fiscaliteit

Per 1.01.2021 is de nieuwe regeling voor het bijklussen ingegaan. Het Grondwettelijk Hof vernietigde eerder in 2020 de regels voor het bijklussen. Het is niet meer mogelijk om volgens de gekende regels diensten te verlenen aan verenigingen of van burger tot burger.  Voor sportorganisaties is er een aangepaste regeling. 

Juridisch

Met het nieuwe wetboek vennootschappen en verenigingen voorziet de wetgever een oplossing voor uw professionele briefwisseling. Als bestuurder kan u voortaan kiezen om uw professionele woonplaats te nemen op de zetel van de rechtspersoon waar u bestuurder bent.

Corona
Juridisch

De tijdelijke regeling voor het elektronisch vergaderen werd per 20.12.2020 omgezet naar een definitieve regeling. Vanaf heden zijn elektronische vergaderingen geldige vergaderingen voor zowel algemene vergaderingen van aandeelhouders als voor bestuursvergaderingen.

Corona
Juridisch

De tijdelijke bescherming voor ondernemingen die getroffen zijn door de coronacrisis werd verlengd tot en met 31 januari 2021. De tijdelijke opschorting of moratorium bevat een vijftal beschermingsmechanismen. We vatten ze samen.

Juridisch

Beslist u om een tweede verblijf aan te kopen? Of om uw spaargeld te beleggen in een opbrengsteigendom? Denk dan aan de mogelijkheid om het vastgoed aan te kopen samen met uw kinderen. Bij overlijden zullen de kinderen geen erfbelasting meer moeten betalen indien u hier tijdig rekening mee houdt. Lees hier wat u kan doen.

Corona

Ondernemingen die sinds 1 april 2020 minstens 70 of 90% omzetverlies hebben kunnen aanspraak maken op de globalisatiepremie. De steun bedraagt 10% van de omzet behaald in de laatste 3 weken van 2019 met aftrek van de reeds ontvangen premies.

Corona
Boekhouding & fiscaliteit

Zorgverleners kunnen een tegemoetkoming krijgen van het RIZIV voor het beschermingsmateriaal dat nodig is in een privépraktijk of bij ambulante zorg. De noodzakelijke extra bescherming mag in geen geval aan de patiënten doorgerekend worden.

De maatregel is van toepassing vanaf 4 mei 2020 en wordt verlengd tot 30 juni 2021.

Heeft u een specifieke vraag?
Laat het ons weten, onze experten staan voor u klaar!

Contacteer ons nu