Filter op onderwerp
Boekhouding & fiscaliteit

Vanaf inkomstenjaar 2023 heeft de fiscus een nieuwe informatieverplichting in het leven geroepen. Er is een extra bijlage toe te voegen bij de belastingaangifte voor wie beroepsmatige huur wil inbrengen in de kosten. De sanctie voor het ontbreken van de bijlage is niet min. De uitgave zal als niet aftrekbaar beschouwd worden. De wet van 28 december 2023 heeft al uitwerking op de kosten van het volledige jaar 2023.

Sociaal

De loontransparantierichtlijn, die op 10 mei 2023 groen licht kreeg van het Europees Parlement, heeft als voornaamste doel de loonkloof en – discriminatie tussen mannen en vrouwen aan te pakken. De lidstaten, waaronder België, hebben de tijd tot 2026 om de richtlijn om te zetten naar nationale wetgeving. Dit betekent dat tegen 2026 de Belgische wetgeving in overeenstemming moet zijn met de bepalingen van de Europese richtlijn, met als doel een eerlijker en gelijkwaardiger beloningsbeleid realiseren binnen organisaties. 

 

Boekhouding & fiscaliteit

Wie als vennootschap winst maakt, moet rekening houden met de te betalen vennootschapsbelasting.  Bent u een eenmanszaak dan bent u personenbelasting verschuldigd. 

Beide belastingen hebben één ding gemeen:  doet u geen of onvoldoende voorafbetalingen, dan bent u een vermeerdering verschuldigd. Deze belastingvermeerdering is voor het boekjaar 2024 gestegen naar 9%.

 

Boekhouding & fiscaliteit

Vanaf aanslagjaar 2024 (inkomstenjaar 2023) zijn huur en huurlasten maar een aftrekbare beroepskost als u een bijlage met onder andere de identiteit van de verhuurder bij de aangifte voegt (nieuwe artikels 53,33¨WIB en 333/3 WIB 92). Deze maatregel geldt voor alle huurders die een aangifte in de inkomstenbelastingen moeten indienen, ongeacht of ze onderworpen zijn aan de personenbelasting, de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting of de belasting van niet-inwoners.

Heeft u een specifieke vraag?

Laat het ons weten, onze experten staan voor u klaar!

Contacteer ons nu