Filter op onderwerp
Boekhouding & fiscaliteit

De zelfstandige die werkt vanuit een vennootschap kan een individuele pensioentoezegging (IPT) afsluiten als ideale aanvulling op het wettelijk pensioen en het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ). Het kapitaal dat opgebouwd wordt op grond van deze overeenkomst, mag ten hoogste een pensioenuitkering genereren die – in jaarlijkse rente uitgedrukt – 80% bedraagt van de laatste normale brutojaarbezoldiging. De 80%-grens geldt voor de som van uw wettelijk pensioen en alle aanvullende pensioenen van de tweede pijler.

Sociaal

Verlenging  betalingstermijn bedrijfsvoorheffing  voor het 4e kwartaal 2022. Werkgevers zijn verplicht om tegen de 15e van de maand na de periode  waarin de belastbare bedragen toegekend werden, de bedrijfsvoorheffing aan de bevoegde dienst te storten. Dit kan per maand of per kwartaal zijn.  Of een bedrijf maandelijks of trimestrieel de bedrijfsvoorheffing betaalt aan de fiscus hangt af van de hoogte van het totaalbedrag dat de werkgever het vorige jaar betaalde.

Boekhouding & fiscaliteit

Gemengde belastingplichtigen, waarbij een deel van de omzet volledig onderworpen is aan btw en een deel volledig vrijgesteld is van btw, kunnen hun recht op aftrek van de btw bepalen volgens het algemeen verhoudingsgetal of volgens het werkelijk gebruik.

Boekhouding & fiscaliteit

Werk in onroerende staat in België gefactureerd aan Belgische belastingplichtigen die periodieke btw-aangiftes indienen moet in de regel steeds gefactureerd worden onder het systeem van btw verlegd. Op die facturen moet dan op vandaag ook steeds de verplichte factuurvermelding “btw verlegd” worden opgenomen.

Boekhouding & fiscaliteit

Het federale akkoord over de begroting voor 2023 en 2024 bevat diverse sociale en fiscale maatregelen.  Hoewel er nog geen precieze teksten zijn, blikken we al even vooruit op enkele wijzigingen die er zit aan te komen.

Boekhouding & fiscaliteit

In de diverse mediakanalen wordt er nauwelijks over iets anders gesproken de voorbije maanden. Iedereen heeft het ook zelf mogen voelen ondertussen in meer of mindere mate: de prijzen elektriciteit en gas swingen de pan uit. Velen kunnen hun energiefactuur niet meer betalen. Veel ondernemers zien hun winstmarges verdwijnen als sneeuw voor de zon. Winkels en horeca sluiten de deuren, sommigen definitief, sommigen tijdelijk, sommigen zijn minder lang open. 

Sociaal

Werkgevers of werknemers die een opzeg willen betekenen via aangetekende brief dienen deze momenteel uiterlijk de woensdag te versturen om de opzegtermijn de daaropvolgende maandag te laten ingaan. Het Burgerlijk Wetboek stelt namelijk dat de brief altijd betekend is op de derde werkdag volgend op de dag waarop de aangetekende brief op de post is gedaan. Tot op heden aanzag het Burgerlijk Wetboek de zaterdag als een werkdag.

Heeft u een specifieke vraag?
Laat het ons weten, onze experten staan voor u klaar!

Contacteer ons nu