Filter op onderwerp
Algemeen

Vanaf 1 september 2023 zijn uw algemene verkoopsvoorwaarden (zoals opgenomen in offertes, op facturen, …) aan nieuwe wettelijke regels onderworpen, althans voor wie verkoopt aan particulieren, lees ‘niet beroepsmatige consumenten’.

De nieuwe regeling (wet van 4 mei 2023) moet volgens De Kamer verhinderen dat onredelijke strafrente moet betaald worden of dat consumenten in een negatieve schuldenspiraal terecht komen omdat hen torenhoge verwijlintresten en invorderingskosten worden aangerekend.

Sociaal

Elke hoofdaannemer, die in opdracht van een bouwheer werken uitvoert, moet voor de aanvang van de werken, de werken melden aan de RSZ. Onderaannemers zijn vrijgesteld, tenzij ze ook beroep doen op onderaannemers. Voor bouwpromotoren geldt eveneens de werkmelding.

Sociaal

Ontvangt u als zelfstandige, vennootschap of (onder)aannemer een factuur voor werken in onroerende staat, levering van stortklaar beton, werken van bewaking of toezicht of werken in de vleessector, dan mag u de factuur niet onmiddellijk betalen. 

Heeft u een specifieke vraag?
Laat het ons weten, onze experten staan voor u klaar!

Contacteer ons nu