Filter op onderwerp
Vermogens- en successieplanning

Ieder van ons wordt vroeg of laat geconfronteerd met een overlijden binnen zijn familie. Een heel emotionele gebeurtenis en net op dat moment worden de erfgenamen belast met een aantal verplichtingen, zoals het opstellen en indienen van de aangifte nalatenschap.

Boekhouding & fiscaliteit

Op voorstel van de minister van Financiën zal de FOD Financiën tijdens de zomervakantie 2021 faciliteiten verlenen aan de btw-belastingplichtigen. Het gaat hoofdzakelijk om een versoepeling van de termijnen voor het indienen van hun aangiften, evenals voor het indienen van hun intracommunautaire opgaven.

Boekhouding & fiscaliteit

Diverse huurders waren verplicht hun zaak te sluiten wegens de coronamaatregelen. Verhuurders die daarvoor opteren, kunnen voor de maanden maart, april en/of mei 2021 de huur kwijtschelden aan deze huurders.

Zij maken aanspraak op een belastingvermindering van 30 % voor de kwijtgescholden huur. In de vennootschapsbelasting wordt het voordeel toegekend onder de vorm van een niet-terugbetaalbaar belastingkrediet.

Juridisch

Sinds 1 februari 2021 is het “moratorium” ter bescherming van ondernemingen die door corona in financiële moeilijkheden zijn geraakt, afgelopen. Dit “moratorium” voorzag o.a. in een tijdelijke opschorting van inbeslagnames en faillissementen. Een zogenaamde “pauzeknop” waarmee de federale regering de (pré-corona) gezonde ondernemingen die zwaar werden getroffen door corona, (kunstmatig) in leven wilde houden.

Sociaal

Aandelenopties zijn een zeer fiscaal vriendelijk manier om kern-medewerkers te verlonen, en hen te laten meegenieten van de waardestijging van de vennootschap. Bovendien kan u hen op langere termijn aan de onderneming binden, door de uitoefenperiode voldoende lang te maken en de opties te laten vervallen indien zij de onderneming verlaten.

Heeft u een specifieke vraag?
Laat het ons weten, onze experten staan voor u klaar!

Contacteer ons nu