Onze diensten

Maatregelen voor ondernemers tijdens de coronacrisis

Laatste nieuws en updates

Algemeen
Juridisch
Sociaal

De lage pensioenen voor zelfstandigen zijn een opvallend nadeel van het zelfstandigenstatuut. Voor zelfstandigen die op pensioen gaan vanaf 2022 is er echter (wat) beterschap op komst.  Voor werknemers telt elk loopbaanjaar mee voor 1/45 van het (geplafonneerd) belastbaar loon, telkens à rato van 60% van dit loon. Een belastbaar jaarloon van € 45.000 zal € 600  bijdragen aan uw bruto jaarpensioen.

Juridisch

De registratie van de ultimate beneficial owners of UBO(’s) is een Europese verplichting in de strijd tegen terrorisme en witwassen en moet aanduiden wie in een organisatie zeggenschap of eigendomsrecht heeft. De verplichting tot registratie bestond al sinds eind 2019, maar werd nooit echt gesanctioneerd. De fiscus hanteerde een gedoogbeleid en bedrijven die niet in regel waren kregen hoogstens een herinneringsbrief met aandrang tot registratie.