Onze diensten

Maatregelen voor ondernemers tijdens de coronacrisis

Laatste nieuws en updates

Corona

Velen zien door de bomen het bos niet meer. Daarom hieronder een overzicht van wat op vandaag nog mogelijk is. Het is niet de bedoeling om alle systemen opnieuw gedetailleerd uit te leggen, daarvoor verwijzen we graag naar onze eerder nieuwsbrieven. Uiteraard staat ook uw dossierbeheerder ter beschikking voor verdere uitleg.

Corona
Sociaal

Tijdens het laatste overlegcomité heeft de regering verplicht telewerk terug ingevoerd. Tot en met 12 december is iedere werknemer verplicht 4 dagen per week thuiswerk te verrichten. Vanaf 13 december zijn er 3 verplichte telewerkdagen. De werknemers hebben zo één, respectievelijk twee terugkommoment(en). De werkgever dient erop toe te zien dat deze momenten gespreid worden over de werkdagen, zodat niet alle werknemers op éénzelfde dag aanwezig zijn.