Onze diensten

Maatregelen voor ondernemers tijdens de coronacrisis

Laatste nieuws en updates

Boekhouding & fiscaliteit

De zelfstandige die werkt vanuit een vennootschap kan een individuele pensioentoezegging (IPT) afsluiten als ideale aanvulling op het wettelijk pensioen en het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ). Het kapitaal dat opgebouwd wordt op grond van deze overeenkomst, mag ten hoogste een pensioenuitkering genereren die – in jaarlijkse rente uitgedrukt – 80% bedraagt van de laatste normale brutojaarbezoldiging. De 80%-grens geldt voor de som van uw wettelijk pensioen en alle aanvullende pensioenen van de tweede pijler.

Sociaal

Verlenging  betalingstermijn bedrijfsvoorheffing  voor het 4e kwartaal 2022. Werkgevers zijn verplicht om tegen de 15e van de maand na de periode  waarin de belastbare bedragen toegekend werden, de bedrijfsvoorheffing aan de bevoegde dienst te storten. Dit kan per maand of per kwartaal zijn.  Of een bedrijf maandelijks of trimestrieel de bedrijfsvoorheffing betaalt aan de fiscus hangt af van de hoogte van het totaalbedrag dat de werkgever het vorige jaar betaalde.