Onze diensten

Maatregelen voor ondernemers tijdens de coronacrisis

Laatste nieuws en updates

Vermogens- en successieplanning

Ieder van ons wordt vroeg of laat geconfronteerd met een overlijden binnen zijn familie. Een heel emotionele gebeurtenis en net op dat moment worden de erfgenamen belast met een aantal verplichtingen, zoals het opstellen en indienen van de aangifte nalatenschap.

Boekhouding & fiscaliteit

Op voorstel van de minister van Financiën zal de FOD Financiën tijdens de zomervakantie 2021 faciliteiten verlenen aan de btw-belastingplichtigen. Het gaat hoofdzakelijk om een versoepeling van de termijnen voor het indienen van hun aangiften, evenals voor het indienen van hun intracommunautaire opgaven.

Boekhouding & fiscaliteit

Diverse huurders waren verplicht hun zaak te sluiten wegens de coronamaatregelen. Verhuurders die daarvoor opteren, kunnen voor de maanden maart, april en/of mei 2021 de huur kwijtschelden aan deze huurders.

Zij maken aanspraak op een belastingvermindering van 30 % voor de kwijtgescholden huur. In de vennootschapsbelasting wordt het voordeel toegekend onder de vorm van een niet-terugbetaalbaar belastingkrediet.