Een slimme HR-ondersteuning,
voor u en uw medewerkers

Kom langs voor een goed gesprek

Ondersteuning HR-beleid

Onze sociaal consulenten staan ter beschikking voor het afhandelen van de volledige loonadministratie.

Bovenop de verplichte formaliteiten en berekeningen die hiermee gepaard gaan, is de grote zorg en uitdaging van onze sociaal consulenten: actief en creatief meedenken met u en uw onderneming voor de beheersing van uw loonkost.

Daarbij wordt ook de steeds wijzigende wetgeving inzake banenplannen, tegemoetkomingen en lastenverminderingen voor specifieke doelgroepen, enz. ...op de voet gevolgd.

Met Decostere Accountancy aan uw zijde staat u niet alleen in de zorg voor een creatief en eigentijds sociaal beleid.

Op zoek naar een kantoor in de buurt?
Kom langs voor een gesprek en een heerlijke koffie!

MAAK EEN AFSPRAAK

Laatste nieuws en updates

Sociaal

Om de ondernemingen vlugger te laten overgaan tot het aanwerven van een eerste werknemer, of uit te breiden tot een aantal werknemers, werd een aantal jaar geleden de “Doelgroepvermindering eerste  aanwervingen”  (DGV) in het leven geroepen.  Dit is een vermindering van de RSZ werkgeversbijdragen, waardoor  de loonkost voor een onderneming aanzienlijk lager ligt voor de eerste 6 aanwervingen.   De afgelopen jaren werden er een aantal aanpassingen doorgevoerd, en ook vanaf 1 januari 2022 zijn er een aantal grondige wijzigingen.

Sociaal

Een voltijdse werknemer die in 2020 een volledig jaar prestaties of gelijkgestelde dagen (vb. tijdelijke werkloosheid wegens corona, ziekte, …) had, heeft dit jaar recht op 20 dagen verlof. Werknemers met deeltijdse of gedeeltelijke tewerkstelling hebben pro rata recht op verlof. De meeste werknemers kunnen hun verlofdagen probleemloos opnemen. Anderen hebben eind december nog een aantal verlofdagen over.