Een slimme HR-ondersteuning,
voor u en uw medewerkers

Kom langs voor een goed gesprek

Ondersteuning HR-beleid

Onze sociaal consulenten staan ter beschikking voor het afhandelen van de volledige loonadministratie.

Bovenop de verplichte formaliteiten en berekeningen die hiermee gepaard gaan, is de grote zorg en uitdaging van onze sociaal consulenten: actief en creatief meedenken met u en uw onderneming voor de beheersing van uw loonkost.

Daarbij wordt ook de steeds wijzigende wetgeving inzake banenplannen, tegemoetkomingen en lastenverminderingen voor specifieke doelgroepen, enz. ...op de voet gevolgd.

Met Decostere Accountancy aan uw zijde staat u niet alleen in de zorg voor een creatief en eigentijds sociaal beleid.

Op zoek naar een kantoor in de buurt?
Kom langs voor een gesprek en een heerlijke koffie!

MAAK EEN AFSPRAAK

Laatste nieuws en updates

Corona
Sociaal

Tijdens het laatste overlegcomité heeft de regering verplicht telewerk terug ingevoerd. Tot en met 12 december is iedere werknemer verplicht 4 dagen per week thuiswerk te verrichten. Vanaf 13 december zijn er 3 verplichte telewerkdagen. De werknemers hebben zo één, respectievelijk twee terugkommoment(en). De werkgever dient erop toe te zien dat deze momenten gespreid worden over de werkdagen, zodat niet alle werknemers op éénzelfde dag aanwezig zijn.

Algemeen
Juridisch
Sociaal

De lage pensioenen voor zelfstandigen zijn een opvallend nadeel van het zelfstandigenstatuut. Voor zelfstandigen die op pensioen gaan vanaf 2022 is er echter (wat) beterschap op komst.  Voor werknemers telt elk loopbaanjaar mee voor 1/45 van het (geplafonneerd) belastbaar loon, telkens à rato van 60% van dit loon. Een belastbaar jaarloon van € 45.000 zal € 600  bijdragen aan uw bruto jaarpensioen.