print this page

Voorafbetalingen in MyMinfin

03.06.2020

Enige tijd terug heeft de FOD Financiën de toepassing “Myminfin” gelanceerd : een elektronisch platform waar iedere belastingplichtige (natuurlijke personen en vennootschappen) toegang heeft tot zijn persoonlijk dossier. Ondertussen is de content die daar te vinden is, ook steeds uitgebreider geworden en zijn er ook meer en meer interactieve mogelijkheden. De toegang verloopt normaal via uw elektronisch ID en pincode. Hiervoor hebt U echter wel een kaartlezer nodig. Daarom zijn er alternatieve manieren om te kunnen inloggen zoals de “Itsme” app,…

 

Ondertussen werd alles aangaande voorafbetalingen ook opgenomen op dit portaal. Nu is het niet enkel mogelijk om uw voorafbetalingen te raadplegen maar kan je ook aanzienlijk meer acties uitvoeren waarvoor je vroeger steeds een gedetailleerde brief moest richten aan de Dienst Voorafbetalingen die dan door een medewerker ter plaatse werd behandeld.

 

Op heden kan je volgende acties uitvoeren via Myminfin wat betreft voorafbetalingen :

 

  • Je kan de voorafbetaling zelf uitvoeren in plaats van met de klassieke overschrijving : Hierdoor wordt uiteraard het risico op fouten zoals een verkeerd rekeningnummer of de verkeerde mededeling een stuk kleiner. Je dient enkel het bedrag in te geven en daarna kom ja terecht in de gepaste betalingsomgeving.
  • Wanneer je merkt dat je gedane voorafbetaling eigenlijk aan de ruime kant was, kan je de betaling geheel of gedeeltelijk terugvragen.
  • Je kan ook een aanvraag indienen om de voorafbetaling geheel of gedeeltelijk over te dragen naar volgend jaar. Vroeger moest je hiervoor ook een brief versturen naar de Dienst Voorafbetalingen waarin je duidelijk weergaf wat er moest gebeuren. Nu kan dit zeer snel en vlot via Myminfin.

 

Ook wij kunnen deze acties uitvoeren voor U via Myminfin indien we over een volmacht beschikken waarin U ons toegang verleend tot uw account.

 

Let wel : Myminfin is geen adviserend platform. De website voert alle acties uit die U vraagt om te doen zonder meer en zal dus ook geen analyse maken van uw dossier en weergeven of bvb het terugvragen van een voorafbetaling wel de beste optie is voor U.

 

Contacteer daarom zeker steeds uw dossierbeheerder vooraleer iets te doen. Uw dossierbeheerder is nog steeds best geplaatst om te beoordelen wat voor U de beste oplossing is inzake uw voorafbetaling.

 

Terug naar het overzicht