print this page

Wijziging inzake de KMO-Portefeuille vanaf 01/12/2019

24.11.2019

KMO-Portefeuille : Waarover ging dit ook alweer?

De KMO-Portefeuille is een subsidiemaatregel van de Vlaamse Overheid waarmee ondernemers financiële kunnen steun kunnen krijgen bij het volgen van opleidingen en het inwinnen van advies. De portefeuille is bedoeld als aanmoediging voor ondernemers om zich te ontwikkelen en competenties te verwerven buiten de onderneming, wat vaak een dure aangelegenheid kan zijn.

Hoe werkte dit praktisch?

Wanneer U van plan was een opleiding te volgen of advies in te winnen bij een extern advieskantoor, kon U een aanvraag indienen voor de KMO-Portefeuille. Wanneer U dan later dan de factuur ontving voor de opleiding of voor het verstrekte advies, diende U deze door te sturen naar de bevoegde dienst. U werd vervolgens uitgenodigd om uw deel in de portefeuille te storten. Daarna stortte de staat zijn bijdrage in de portefeuille.

Kleine ondernemingen dienden 60% van de factuur zelf te betalen. De overige 40% werd door de Vlaamse Overheid gefinancierd. Voor middelgrote ondernemingen bedroeg deze verhouding respectievelijk 70%/30%. Vanuit de portefeuille kon U dan de leverancier betalen.

Let wel : de percentages gelden enkel voor de eigenlijke kostprijs van de opleiding of het advies, het bedrag exclusief BTW dus. De BTW op de factuur diende U steeds rechtstreeks aan de leverancier te betalen aangezien U deze ook kon recupereren via de BTW aangifte.

Tot slot was er ook een plafondbedrag. Een kleine onderneming kon maximaal 10.000 € steun per jaar ontvangen. Voor een middelgrote onderneming was dit 15.000 € per jaar.

Wat wijzigt er dan precies vanaf 01/12/2019?

De techniek en werking van de portefeuille blijft ongewijzigd. De Vlaamse Regering heeft echter wel het bedrag aan steun aangepast, zowel de verhouding per factuur als het plafondbedrag.

Vanaf 01/12/2019 kan een kleine onderneming nog maximaal 30% van de kostprijs ontvangen als steun in vergelijking met 40% in de oude regeling. Zij moeten dus 70% van de kost zelf betalen. Een middelgrote onderneming kan nog slechts 20% van de kost laten financieren door de staat en moet dus 80% zelf betalen.

Het plafondbedrag werd ook verlaagd. Nu werd en uniform bedrag ingevoerd voor zowel de kleine als middelgrote ondernemingen van 7.500 € staatssteun per jaar. Deze wijziging treedt pas in werking vanaf 01/01/2020 omdat het plafondbedrag een bedrag op jaarbasis betreft.
 

Terug naar het overzicht