Belastingvoordelen voor laadpalen en laadpunten

Boekhouding & fiscaliteit

Indien de overheid wil dat iedere onderneming vanaf 2026 een groen wagenpark heeft, moeten er uiteraard nog heel wat laadstations bijkomen om comfortabel te kunnen rijden. Om dit te stimuleren werden er een aantal fiscale voordelen in het leven geroepen.

Voordelen voor ondernemingen

Een onderneming die investeert in laadstations of laadpalen kan deze voor 100% fiscaal aftrekken vanaf AJ 2022 ongeacht het aftrekpercentage voor de wagens die gebruik maken van de laadpalen. Vanaf 01/01/2030 wordt de aftrek beperkt tot 75%.

De ondernemingen die investeren in de periode 01/09/2021 – 31/08/2024 genieten eveneens van een verhoogde afschrijving indien zij voldoen aan volgende voorwaarden:

 • De laadstations moeten nieuw zijn.
 • Zij moeten publiek toegankelijk zijn.
 • Intelligent zijn.
 • Afgeschreven worden lineair op minstens 5 jaar.
 • Geen gebruikmaken van de nieuwe investeringsaftrek voor elektrische laadinfrastructuur van koolstofemissievrije vrachtwagens.

Onder publiek toegankelijk wordt begrepen dat het laadstation vrij toegankelijk is voor elke derde gedurende de normale openingsuren of de sluitingstijden.
Onder een intelligent laadstation wordt begrepen dat het station in staat is om de laadtijd en het laadvermogen te sturen en waarbij de gebruikers ook vrij verbinding kunnen maken met dit systeem. De afschrijvingen worden verhoogd met 100% voor investeringen in de periode 01/09/2021 – 31/12/2022 en met 50% voor investeringen in de periode 01/01/2023 – 31/08/2024.

Voordelen voor particulieren 

Particulieren die investeren in een laadstation kunnen genieten van een belastingvermindering in de personenbelasting indien volgende voorwaarden voldaan zijn:

 • Investeren in de periode 01/09/2021 – 31/08/2024
  (moet ook werkelijk betaald zijn in deze periode).
 • Nieuw laadstation.
 • Geplaatst in of in de onmiddellijke nabijheid van de woning waar de belastingplichtige zijn woonplaats heeft gevestigd op 1/1 van het aanslagjaar.

De belastingvermindering bedraagt: 

 • Uitgaven betaald 01/09/2021 – 31/12/2022:
  45% met een maximale uitgave van € 1.500.
 • Uitgaven betaald in 2023:
  30% met een maximale uitgave van € 1.500.
 • Uitgaven betaald 01/01/2024 – 31/08/2024:
  15% met een maximale uitgave van € 1.500.

De belastingvermindering kan maar één keer worden toegekend. Bij een gemeenschappelijk belast koppel wordt de vermindering evenredig omgedeeld in functie van het gezamenlijk belastbaar inkomen van iedere partner.

Voorontwerp van wet 06/05/2022

Dat de fiscaliteit zeer snel wijzigt, wordt bij deze nog maar eens bewezen. Nog net op de valreep om te kunnen opnemen in deze bijdrage van de nieuwsbrief, werd een voorontwerp van wet goedgekeurd door de ministerraad. Een wet die ook enkele bepalingen bevat met betrekking tot de inhoud van deze nieuwsbrief.

 1. Tot nu toe werd aangenomen dat je voor een investering in laadpalen ook kon gebruik maken van de investeringstaftrek. Immers, de voorwaarden van de investeringsaftrek zijn voldaan. Dit betekende dat je naast de verhoogde afschrijvingen van 200% ook een fiscale aftrek kon genieten van 25% voor zover de laadpaal werd aangekocht voor 31/12/2022. Vanaf 01/01/2023 valt dit terug op 8%. De minister heeft echter alsnog besloten de combinatie van de twee systemen niet toe te staan. Er moet dus een keuze worden gemaakt tussen de investeringsaftrek van 25% of de verhoogde afschrijving van 200%.
 2. De termijnen voor de verhoogde afschrijvingen worden eveneens aangepast. Om de verhoogde afschrijving van 200% te kunnen genieten, diende U de laadpaal aan te kopen voor 31/12/2022. Deze termijn wordt verlengd tot 31/03/2023. Het is ondertussen gebleken dat de levertermijnen van de laadpalen/stations lang oplopen. Om te vermijden dat degene die dit jaar dergelijke investering doen, hun fiscaal voordeel mislopen omdat de laadpaal pas in 2023 wordt geleverd, wordt de termijn dus verlengd. De periode waarin je kan genieten van een verhoogde afschrijving begint dan vanaf 01/04/2023.

Wij benadrukken nogmaals dat het hier nog maar een voorontwerp van wet is. Er kunnen dus zeker nog wijzigingen aan de teksten gebeuren vooraleer ze definitief gestemd wordt. We volgen dit uiteraard verder voor U op.

Uw dossierbeheerder is steeds beschikbaar voor verdere info en specifieke toepassing op uw dossier. Of stuur uw vraag naar info@decostere.be.