De belastingvermeerdering voor onvoldoende voorafbetalingen (9%) vermijden? Betaal vooraf!

Boekhouding & fiscaliteit

Wie als vennootschap winst maakt, moet rekening houden met de te betalen vennootschapsbelasting.  Bent u een eenmanszaak dan bent u personenbelasting verschuldigd. 

Beide belastingen hebben één ding gemeen:  doet u geen of onvoldoende voorafbetalingen, dan bent u een vermeerdering verschuldigd. Deze belastingvermeerdering is voor het boekjaar 2024 gestegen naar 9%.
 

Wat zijn voorafbetalingen? 

Na ieder boekjaar wordt uw resultaat (winst / verlies) bepaald en de te betalen belastingen berekend.  Tijdens het boekjaar kunnen er voorschotten betaald worden op deze eindbelasting, zijnde “voorafbetalingen”.

Voordeel? 

Ook al is het in België niet verplicht om vooraf te betalen, het blijft een goed idee om dit wel te doen. De gedane voorafbetalingen geven namelijk recht op een vermindering van de belastingvermeerdering. Enkel en alleen door vooraf te betalen kan je de belastingvermeerdering van 9% vermijden.

Hoeveel betalen? 

U heeft vier periodes om voorafbetalingen te kunnen doen, maar wiskundig is de eerste echt wel het voordeligst. Wie bijvoorbeeld enkel voorafbetaalt in de vierde periode, moet al 150% van de uiteindelijke vennootschapsbelasting voorafbetalen, om de vermeerdering te vermijden. 

Wie 75% van zijn totale belasting op 10 april stort, vermijdt elke vermeerdering.
De banken zijn soepel in het toekennen van betaalbare kredieten voor voorafbetalingen. Merk op dat de intresten die u aan de bank betaalt, aftrekbaar zijn. De vermeerdering, de intrest aan de fiscus is geen aftrekbare kost.

Voor wie het boekjaar niet gelijk loopt met het kalenderjaar, schuiven ook de data van de voorafbetalingen op.

Voor een nieuwe KMO heeft u de eerste drie boekjaren geen vermeerdering bij onvoldoende voorafbetaling.

Hoe betalen? 

Betalingen dienen te gebeuren op rekening BE61 6792 0022 9117 van Dienst voorafbetalingen -vennootschappen, 1030 Brussel. De verplichte gestructureerde mededeling, op basis van uw ondernemingsnummer, kunt u zelf berekenen via https://financien.belgium.be/nl/gestructureerde-mededeling.

Conclusie

Zowel voor vennootschappen als natuurlijke personen wordt het belangrijk om de voorafbetalingen onder de loep te nemen! Enkel door voldoende vooraf te betalen kan de vermeerdering van 9% vermeden worden. 

Neem contact op met uw Advisor Accountancy om het bedrag van uw optimale voorafbetaling te bespreken.