De fiscale- en sociale behandeling van het overbruggingsrecht

Corona
Boekhouding & fiscaliteit

In tegenstelling tot de Vlaamse Coronasteunmaatregelen, zijn de bekomen federale overbruggingsrechten niet vrijgesteld. We vatten voor u de de fiscale - en sociale behandeling voor eenmanszaken, voor bedrijfsleiders en voor medewerkende echtgenoten, samen.

U heeft een eenmanszaak

 

Voor de zelfstandige in eenmanszaak zal het crisis-overbruggingsrecht meetellen voor de berekening van de sociale bijdragen en zal op het saldo 16.5 % belasting geheven worden (+gemeentebelasting) en dit op voorwaarde dat de vergoeding niet meer bedraagt dan de netto gezamenlijk belastbare winsten of baten van de laatste vier inkomstenjaren, nl. die van 2016 t.e.m. 2019. Dit is de zgn. 4x4-regel.

Let op!  Is de ontvangen vergoeding groter dan dit referentie-inkomen, dan is het surplus belastbaar tegen de progressieve tarieven (25% tot 50%).

  • Kreeg u 1.291,69 € (zonder gezinslast) dan kan dit 219,75 € aan extra sociale bijdrage kosten en 189,25 € aan personenbelasting (incl. 7% gemeentebelasting). Zo houdt u 882,69 € over of goed 68 % van het bedrag dat op uw rekening kwam.
  • Kreeg u 1.614,10 € (met gezinslast) dan kan dit 274,60 € aan extra sociale bijdrage kosten en 236,49 € aan personenbelasting (incl. 7% gemeentebelasting). Zo houdt u 1.103,01 € over of goed 68 % van het bedrag dat op uw rekening kwam.

Voor het dubbele crisis-overbruggingsrecht verdubbelen al deze bedragen.

U bent bedrijfsleider

Bent u bedrijfsleider dan riskeert u nog een zwaardere afrekening door taxatie als vervangingsinkomen Hier is er geen taxatie aan 16.5% maar betreft het een progressieve belasting. Voor wie zich in de inkomensschijf vanaf 41.060 € bevindt is het tarief 50% + aanvullende gemeentebelasting. Uiteraard zijn de bedragen gunstiger voor wie in lagere schijven zit van de personenbelasting. Hier is wel geen extra sociale bijdrage verschuldigd.

  • Kreeg u 1.291,69 € (zonder gezinslast) dan kan dit 691,05 € aan personenbelasting kosten (incl. 7% gemeentebelasting). Zo houdt u 600,64 € over of 46,5 % van het bedrag dat op uw rekening kwam.
  • Kreeg u 1.614,10 € (met gezinslast) kan dit 863.54 € aan personenbelasting kosten (incl. 7% gemeentebelasting). Zo houdt u 750,56 € over of 46,5 % van het bedrag dat op uw rekening kwam.

Ook het herstart-crisis-overbruggingsrecht voor zelfstandigen en voor bedrijfsleiders volgt dit progressieve systeem.

U bent meewerkende echtgeno(o)t(e)

Voor meewerkende echtgenoten is er enkel goed nieuws. Noch het crisis-, noch het heropstart overbruggingsrecht moeten op de aangifte vermeld worden. Ook voor sociale bijdragen kost dit niets extra.

Heeft u hierover nog vragen, aarzel dan niet contact te nemen met uw dossierbeheerder.