Elektronisch vergaderen tijdens de coronacrisis

Corona
Juridisch

De regering heeft via de nieuwe “coronawet” van 20/12/2020 volop de kaart getrokken van elektronische vergaderingen.

Vroeger (pré-corona) kon u als aandeelhouder of bestuurder enkel elektronisch vergaderen als dit uitgeschreven stond in uw statuten. In volle corona crisis heeft de regering die wettelijke bepaling tijdelijk ter zijde geschoven zodat ook vennootschappen/verenigingen die hierin niet hadden voorzien hun vergaderingen op afstand konden houden.

Ondertussen is deze tijdelijke regeling omgezet in een definitieve regeling. Nu kan u steeds elektronisch vergaderen, zowel bij algemene vergaderingen van aandeelhouders als bij bestuursvergaderingen.