Erf- en schenkbelasting anno 2021

Vermogens- en successieplanning

De fiscaliteit staat nooit stil en al zeker niet wat de erf - en schenkbelasting betreft.
Welke wijzigingen mag u verwachten vanaf 1 juli 2021?

De afschaffing van het duolegaat

Het duolegaat was een techniek in de successieplanning die vaak werd gebruikt bij alleenstaanden zonder kinderen om de hoge erfbelasting die de verdere familie of uw vrienden moesten betalen (tarieven tot 55%) te drukken. 
In uw testament voorzag u in een legaat aan een goed doel en tegelijkertijd in een legaat aan uw familie of vriend.
Aan het goede doel werd de last opgelegd om bovenop de erfbelasting op het eigen legaat ook de erfbelasting te betalen die uw familie verschuldigd zou zijn.
Als de verhouding tussen de beide legaten goed werd berekend, dan hield het goede doel een deel over en kon uw familie genieten van een groter netto-erfdeel.

In de praktijk was het vaak zo dat het voordeel voor het goede doel zeer klein werd gehouden en het voordeel van de begunstigde familie of vrienden des te groter.
De Vlaamse Regering wenst onder meer om deze reden een einde te maken aan de techniek door het belastingvoordeel te neutraliseren via een nieuwe bepaling in de Vlaamse Codex Fiscaliteit.

Deze nieuwe maatregel zou van toepassing zijn op alle nalatenschappen vanaf 1 juli 2021 zodat u uw testament best vooraf nog even terug bovenhaalt om de nodige aanpassingen te doen.

Vrijstelling schenk- en erfbelasting bij legaten aan goede doelen

Om te vermijden dat de goede doelen door de afschaffing van het duolegaat teveel inkomsten zouden verliezen, zal elk legaat of schenking aan een goed doel met vrijstelling van erf-of schenkbelasting kunnen worden gedaan.
Een legaat of schenking aan een goed wordt hierdoor terug een bewuste keuze die niet is ingegeven door fiscale motieven.

De “3 jaar risicotermijn” na een schenking blijft bestaan

Wanneer u een schenking doet via een hand- of bankgift en geen schenkingsdocument laat registreren (wat niet vereist is), moet u geen schenkbelasting betalen.
Wanneer u daarna als schenker binnen de drie jaar komt te overlijden, zal de waarde van wat u hebt geschonken toch nog worden opgenomen in uw aangifte van nalatenschap en worden belast in de erfbelasting.

Er was aanvankelijk voorzien om de termijn van drie jaar naar vier jaar te brengen, maar deze beslissing werd uiteindelijk niet weerhouden.
De verlenging van de termijn was immers niet bedoeld voor de hand- of bankgiften maar wel voor de schenkingen die men deed voor de Nederlandse notaris (“de kaasroute”) die evenmin onderworpen waren aan schenkbelasting.

Naar aanleiding van het definitieve einde van deze “kaasroute” sinds 15 december 2020 werd deze beslissing tot verlenging dan ook ingetrokken.

De “vriendenerfenis” ten voordele van vrienden of verre familie

Als u bovenop uw legaat aan een goed doel ook uw beste vriend of neef een deel van uw vermogen wenst toe te bedelen zonder dat zij erg hoge erfbelasting moeten betalen, zal u dit kunnen doen.
Bij een legaat aan vrienden of verre familie situeert het tarief aan erfbelasting zich tussen de 25% en 55%. 

Door de nieuwe maatregel zal u hen tot een maximumbedrag van 15.000,00 euro een deel van uw vermogen kunnen nalaten via een authentiek testament tegen het laag tarief van 3%. Ook hier zal de maatregel van toepassing zijn op alle nalatenschappen die opvallen na 1 juli 2021. 

Als u uw beste vriend of neef evenwel tijdens uw leven een schenking wenst te doen, kan u dit ook al op vandaag doen aan een tarief van slechts 7% schenkbelasting en dit ongeacht het bedrag.

Vanaf 2021 geen regularisaties inzake erf-en schenkbelasting meer mogelijk

Tot 31 december 2020 kon u uw fiscale toestand - ontdoken erfbelasting en/of registratiebelasting -nog laten regulariseren.
Hierdoor verkreeg u fiscale alsook strafrechtelijke immuniteit.

Deze immuniteit kan u vanaf dit jaar helaas niet meer genieten.
 

Heeft u vragen over uw vermogen? Of over het optimaliseren van uw erfenis? 
Contacteer een van onze vermogensplanners.