Exit moratorium, entree gerechtelijke reorganisatie “light”

Juridisch

Sinds 1 februari 2021 is het “moratorium” ter bescherming van ondernemingen die door corona in financiële moeilijkheden zijn geraakt, afgelopen. Dit “moratorium” voorzag o.a. in een tijdelijke opschorting van inbeslagnames en faillissementen. Een zogenaamde “pauzeknop” waarmee de federale regering de (pré-corona) gezonde ondernemingen die zwaar werden getroffen door corona, (kunstmatig) in leven wilde houden.

De regering De Croo pakt de bescherming van deze ondernemingen tegen schuldeisers nu op een andere manier aan. Geen pauzeknop meer, maar een (tijdelijke) aanpassing van de bestaande procedure van de gerechtelijke reorganisatie. Ondernemingen in moeilijkheden kunnen er nu sneller en eenvoudiger beroep op doen.

De belangrijkste vernieuwingen lichten we kort toe.

Voorbereidend akkoord

De voornaamste vernieuwing is de mogelijkheid tot opmaak van een voorbereidend (minnelijk of collectief) akkoord.

Een onderneming in moeilijkheden heeft nu de mogelijkheid om vóór de opstart van de gerechtelijke reorganisatieprocedure al onderhandelingen op te starten met haar schuldeisers(s). Indien de onderhandelingen succesvol zijn en een (voorbereidend) akkoord wordt bekomen, dan kan het akkoord in een volgende fase, nl. tijdens de procedure van de gerechtelijke reorganisatie zelf, versneld gefinaliseerd worden.

De onderhandelingen worden gedirigeerd door een gerechtsmandataris die wordt aangeduid door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank. De gerechtsmandataris zit aan het roer en bepaalt zelf het tempo van de onderhandelingen, alsook welke schuldeiser(s) wanneer word(t)(en) betrokken. Het is de bedoeling de onderneming in moeilijkheden bij te staan en haar slaagkansen op een gunstig akkoord te maximaliseren.

Het grote voordeel van deze vernieuwing is dat de aanstelling van de gerechtsmandataris niet wordt bekendgemaakt. De onderhandelingen kunnen dus in alle rust en stilte aanvatten zonder verhoogd risico dat leveranciers van de onderneming in moeilijkheden afhaken en zo de schade voor de onderneming nog vergrootten. Daar staat wel tegenover dat de onderneming in deze onderhandelingsfase (nog) niet beschermd wordt tegen haar schuldeisers, zodat zij het risico blijft lopen dat er tot uitwinning wordt overgegaan.

Snellere en toegankelijkere opstart

Daarnaast is de opstart van een dossier sneller en eenvoudiger geworden.

De procedure van gerechtelijke reorganisatie kan nu binnen vijf (5) werkdagen aanvatten. Het is ook niet meer nodig een volledig op punt gesteld dossier in te dienen bij de opstart. Het dossier kan “en cours de route” aangevuld worden.

De nieuwe regels traden in werking op 26 maart 2021 en gelden tot en met 29 juni 2021, evenwel met de mogelijkheid om ze te verlengen bij koninklijk besluit.