Gewijzigde rentevoeten en voordelen voor 2023

Boekhouding & fiscaliteit

Niet alleen de schalen van de personenbelasting krijgen een jaarlijkse aanpassing. Ook intrestvoeten en bedragen van voordelen van alle aard zijn opnieuw aangepast.

Marktrente

Wie als bedrijfsleider of aandeelhouder geld ter beschikking stelt van zijn vennootschap, mag daar intresten op rekenen. Het bedrag van de lening mag niet te hoog zijn (maximum het bedrag van het kapitaal bij het einde van het boekjaar en de belaste reserves bij het begin van het boekjaar). De maximale rentevoet wordt elk jaar opnieuw vastgelegd. Voor kalenderjaar 2023 stijgt die naar 5,70% (voor 2022 was dat nog 4,07%).

Als het bedrag hoger is dan dat maximum, of de rentevoet is meer dan 5,70%, wordt het surplus fiscaal beschouwd als dividend (en wat dus geen aftrekbare kost is).

Omgekeerd, voor wie geld ontleent van zijn vennootschap is het intrestpercentage voor kalenderjaar 2022 vastgelegd op 7,14% . Voor 2023 is dit nog niet gekend, maar ook daar verwachten we een verdere stijging.

 

Wettelijke intrestvoeten

De gewone wettelijke intrestvoet voor de bestrijding van betalingsachterstand is voor 2023 opgetrokken van 3,75% naar 5,25%.
Voor de handelstransacties is de toepasselijke wettelijke achterstand voor het eerste semester 10,50% per jaar, waar dit voorheen 8% was. Partijen kunnen contractueel andere percentages afspreken.

Kijk gerust eens in uw algemene voorwaarden of er een wijziging aan de orde is.

 

Huurherkwalificatie

Voor wie onroerend goed verhuurt aan zijn vennootschap is er een fiscaal plafond. Als de huur meer bedraagt dan dit plafond, dan wordt deze huur beschouwd als een bezoldiging (waarop eveneens sociale bijdragen verschuldigd zijn), en niet langer als een onroerend inkomen.

Voor 2022 was dit plafond het kadastraal inkomen * 5/3 * 4,86.  Voor 2023 wordt dit KI * 5/3 * 5,37.  Het optrekken van de huur met goed 10% kan dus fiscaal voordelig zijn.

 

Voordelen van alle aard: bewoning, elektriciteit, verwarming

Voor wie voordelen geniet van zijn vennootschap, andere dan in geld, zijn de meeste cijfers voor 2023 bekend.

Het voordeel van het gebruik van een ongemeubeld onroerend goed is voortaan het kadastraal inkomen * 2,0915 * 5/3 * 2. Voor 2022 was de index 1,9084.

Bijvoorbeeld: uw vennootschap stelt u een woning gratis ter beschikking met een KI  van € 1.000,00. U zal in 2023 belast worden op een voordeel alle aard van € 6. 971,67 (in 2022 was dit nog € 6. 361,33)

Voor een bedrijfsleider stijgt het voordeel voor elektriciteit van € 1.060,00 naar € 1.160,00. Voor verwarming is er een stijging van € 2.130,00 in 2022 naar € 2.330,00 in 2023.

Deze forfaitaire raming voor elektriciteit en verwarming geldt enkel als de verstrekker van het voordeel, tegelijkertijd ook het voordeel van de bewoning verleent (als eigenaar of als vruchtgebruiker). Als bijvoorbeeld enkel het elektriciteitscontract op uw vennootschap staat, maar niet de woning, dient het werkelijk voordeel voor de genieter belast worden, en niet slechts deze gunstige forfaitaire raming.

Enkele voordelen blijven ongewijzigd voor 2023: GSM toestel (€ 36), PC (€ 72), internet (€ 60) en telefoonabonnement (€ 48).

Het spreekt voor zich dat u steeds bij uw dossierbeheerder terecht kan voor verdere uitleg of voor hulp.