Invoering verplichte registratie werknemers

Corona

Naar aanleiding van de ministerraad van woensdag 24 maart worden, in de strijd tegen de Cononavirus, de controles op telewerk sterk verscherpt.  Momenteel is thuiswerken nog steeds verplicht.  Enkel de werknemers die hun taak niet van thuis uit kunnen uitoefenen mogen op de werkvloer aanwezig zijn. Om betere controles te kunnen uitvoeren werd er een nieuwe tool, op de  portaalsite van de RSZ, ingevoerd. 

Voor wie?

Elke onderneming, vereniging en dienst die personeel tewerkstelt, moet maandelijks volgende gegevens doorgeven:

  • Het aantal personen die op de eerste werkdag van de maand gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst met de onderneming , vereniging of dienst.  Indien de onderneming verschillende vestigingseenheden telt dient dit per vestiging doorgegeven te worden. 
  • Het aantal werknemers op de eerste werkdag van de maand die een taak uitoefenen waarvoor telewerk niet mogelijk is. Indien de onderneming  verschillende vestigingen telt dient dit per vestiging doorgegeven te worden.
  • Maakt uw onderneming op een structurele basis gebruik van uitzendkrachten of werkt er structureel personeel van een andere werkgever in uw vestigingseenheid (bijvoorbeeld onderaannemers, gedetacheerden, bewakingspersoneel,…), dan voegt u het aantal, dat op vermelde data bij u actief is, toe aan het totaal.  Dit zowel voor het totaal aantal werknemers als het aantal werknemers die geen telewerk kunnen uitoefenen. Dit geldt ook indien er in uw onderneming personen op zelfstandig basis (consultants, vennoten…) structureel aan het werk zijn.

Ondernemingen die verplicht gesloten zijn door de coronamaatregelen, dienen geen aangifte te doen. Correcties van de aangifte kunnen gebeuren door  een nieuwe aangifte door te geven.  De laatst doorgegeven aangifte vervangt de voorgaande aangiftes.

Wanneer moet de aangifte gebeuren?

De door te geven situatie is deze op de eerste werkdag van de maand. De gegevens dienen uiterlijk de 6de kalenderdag van de betreffende maand doorgegeven te worden. De gegevens voor april dienen dus uiterlijk op 6 april doorgegeven te worden.

De registratieplicht is ingevoerd voor 3 maanden.  De gegevens per 1 april, 1 mei en 1 juni moeten dus steeds voor de 6de kalenderdag van de maand worden doorgegeven.

Hoe gebeurt de registratie?

De aangifte dient te gebeuren via de portaalsite van de RSZ: www.socialsecurity.be.

  • U gaat verder als Onderneming
  • Onder de onlinediensten klikt u op  Coronacrisis:RSZ-maatregelen.
  • Rechts op de pagina klikt u op de knop “Voor ondernemingen gekend in CSAM” of “ Voor ondernemingen niet gekend in CSAM of door persoon zonder toegangsrecht”

Deze keuze is afhankelijk of de onderneming reeds een toegang heeft tot de RSZ portaalsite, of als de persoon die een aangifte wil doen, al of niet rechten heeft die toegekend zijn door de onderneming.

Wat indien telewerk niet kan ?

Indien telewerk niet kan worden toegepast, nemen de ondernemingen, verenigingen en diensten de nodige maatregelen om de maximale naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon en het verplicht dragen van het mondmasker. Ze zijn verplicht de personeelsleden die niet kunnen telewerken een attest of elk ander bewijsstuk te bezorgen dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplaats bevestigt.

Inbreuken tegen de verplichting van thuiswerk kunnen leiden tot zware boetes, of zelfs sluiting van de onderneming.

Hebt u vragen of wenst u verdere uitleg, neem dan contact met ons op, we helpen u graag verder.