Overgangsmaatregel tijdelijke werkloosheid

Corona
Sociaal

Sinds 1 september wordt deze vereenvoudigde procedure sterk afgebouwd, en wil de wetgever terug gaan naar het invoeren van de tijdelijke economische werkloosheid en het gewone systeem om bedienden tijdelijk werkloos te stellen . 

Van 1 september tot 31 december 2020  zitten we in een overgangsfase.  De sterk vereenvoudigde procedure voor het invoeren van de tijdelijke werkloosheid overmacht – corona , kan enkel nog gebruikt worden voor :

  • Werkgever die behoren tot een aantal sterk getroffen sectoren. Dit zijn oa Horeca (302),  taxisector (140.02), explotatie van bioscoopzalen (303.03) , socia-culturele sector ( 329) en  de sector van de toeristische attracties ( 333). 
    erkgevers uit deze sectoren kunnen de werkloosheid overmacht verder gebruiken, zonder bijkomende formaliteiten te vervullen.
  • Sterk getroffen werkgever , die niet behoren tot bovenvermelde sectoren.
    Dit zijn werkgever die kunnen aantonen dat ze minstens 20 % tijdelijke werkloosheid overmacht corona hadden in het tweede kwartaal.    Deze werkgevers dienen dit te bewijzen door een ingevuld formulier C106A-corona-HGO door te mailen aan de bevoegde werkloosheidsbureau.  Na het akkoord van de RVA kan u de werkloosheid invoeren zonder bijkomende formaliteiten
  • Werknemer die behoren tot bepaalde  activiteiten in bepaalde sectoren. 
    Hiervoor werd een lijst opgemaakt met de specifieke activiteiten.  Voor deze werknemers werkloos wegens overmacht corona kunnen gesteld worden dient hier ook een formulier C106A-corona-HGO  opgemaakt te worden.  Meer info over deze lijst kan bij ons bekomen worden.

 

De werkgevers die geen gebruik meer kunnen maken van de vereenvoudigde werkloosheid overmacht corona, kunnen beroep doen op de vroegere mogelijkheden om werkloosheid in te voeren.   Dit kan oa tijdelijke werkloosheid zijn wegens economische redenen voor arbeiders, mits de melding van de voorziene werkloosheid, mededeling eerste effectieve werkloosheidsdag en bijhouden van de C32A documenten. 

Om bedienden werkloos te stellen dient u aan te tonen dat u aan de preliminaire voorwaarden voldoet voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid werkgebrek bedienden voldoet. 

Voor deze laatste heeft de RVA toch enkele versoepelingen ingevoerd naar oa de maximunduur van de aanvraag.