Reminder: wijziging factuurvermelding bij werk in onroerende staat vanaf 01/01/2023

Boekhouding & fiscaliteit

Werk in onroerende staat in België gefactureerd aan Belgische belastingplichtigen die periodieke btw-aangiftes indienen moet in de regel steeds gefactureerd worden onder het systeem van btw verlegd. Op die facturen nam u tot eind 2022 steeds de verplichte factuurvermelding “btw verlegd” op.Gezien kleine ondernemingen (vrijstellingsregeling btw) geen periodieke btw-aangiftes indienen en de btw dus ook niet kunnen verleggen, kan u werk in onroerende staat aan deze kleine ondernemingen inzake btw niet met btw verlegd factureren, maar moet u verplicht btw aanrekenen op uw factuur. Om foutieve facturaties te vermijden mocht een kleine onderneming tot eind 2022 dan ook haar btw-nummer niet meedelen aan de desbetreffende aannemer.

Nieuwe factuurvermelding vanaf 01/01/2023

Vanaf 01/01/2023 mogen kleine ondernemingen wel opnieuw hun btw-nummer aan de aannemer meedelen, maar zij moeten dan ook meedelen dat zij geen periodieke btw-aangiftes indienen waardoor de verleggingsregel niet mag toegepast worden.

Deelt de kleine onderneming wel haar btw-nummer mee, maar laat zij niet weten dat zij niet gehouden is tot het indienen van periodieke btw-aangiftes, dan moet de aannemer volgens het nieuwe KB de volgende factuurvermelding opnemen:

"Verlegging van heffing. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand na de ontvangst van de factuur, wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een belastingplichtige is gehouden tot de indiening van periodieke aangiften. Als die voorwaarde niet vervuld is, is de afnemer ten aanzien van die voorwaarde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten."

De aanpassing in het KB laat uitschijnen dat de nieuwe vermelding enkel verplicht is in de situatie wanneer de belastingplichtige klant die over een Belgisch btw-nummer beschikt geen periodieke btw-aangiftes indient en dit ook niet aan de aannemer laat weten. Om alle misverstanden en risico’s inzake aansprakelijkheid te vermijden raden wij toch aan om deze nieuwe factuurvermelding op alle facturen met toepassing van verlegging van heffing btw voor werk in onroerende staat op te nemen.

 

Het spreekt voor zich dat u steeds bij uw dossierbeheerder terecht kan voor verdere uitleg of voor hulp.