Tijdelijke btw-verlaging in de horeca

Corona

De overheid heeft extra steunmaatregelen aangekondigd voor sectoren die binnenkort weer mogen opstarten zoals de horeca. Hierin werd gecommuniceerd dat er een tijdelijke btw-verlaging zal zijn van zodra de terrassen worden heropend.

Wat betekent dit concreet?

  • Voor verstrekte maaltijden wordt de btw tijdelijk verlaagd van 12% naar 6%.
  • Voor dranken wordt de btw tijdelijk verlaagd van 21% naar 6% en dit zowel voor non-alcoholische als alcoholische dranken.

Deze maatregel moet de sector een boost geven en de horeca in staat stellen om zicht met succes te herstellen. Deze tijdelijk btw-verlaging is van kracht tot en met 30 september 2021.

Vrijstelling voor jaarlijkse vakantie in de horeca

De regering heeft beslist dat werkgevers in de horeca de jaarlijkse bijdrage inzake vakantiegeld (voor arbeiders) in 2021 niet hoeven te betalen. Uiteraard zullen de werknemers in de sector zoals ieder jaar hun vakantiegeld ontvangen, maar de bijdrage zal door de federale overheid worden betaald.

In de horecasector wordt voornamelijk met arbeiders gewerkt. Deze arbeiders ontvangen hun vakantiegeld niet rechtstreeks van de werkgever, maar uit een vakantiefonds waaraan de werkgevers in de sector bijdragen.