Uitbreiding geboorteverlof voor vaders

Sociaal

Elke vader, of meeouder, heeft momenteel recht op 10 dagen geboorteverlof en dit zowel voor werknemers als voor zelfstandigen. De federale regering nam zich van bij de start voor, om het geboorteverlof uit te bereiden naar 20 dagen. Dit werd ook zo opgenomen in hun regeerakkoord.

In het goedgekeurde wetsontwerp van  20 november 2020 zijn de details en planning vastgesteld.

De regels voor werknemers

Vanaf 1 januari 2021 hebben vaders en meeouders in het werknemersstatuut  recht op 15 dagen geboorteverlof.  Dit voor kinderen die geboren zijn ten vroegste op 1 januari 2021.  De ouders van een kindje die geboren werd voor 1 januari 2021, blijven recht hebben op de 10 dagen. Het verlof is op te nemen in de periode vanaf de dag van de geboorte tot 4 maand na geboortedatum van het kind.  Voor werknemers dient het verlof opgenomen te worden in volle werkdagen.   De eerste 3 dagen zijn ten laste van de werkgever. Voor de volgende 12 dagen krijgt de werknemer een uitkering van de mutualiteit, die gelijk is aan 82% van het begrensd loon. 

Vanaf  1 januari 2023 wordt het geboorteverlof nogmaals verhoogd en hebben vaders en meemoeders dan recht op 20 dagen geboorteverlof.  Ook hier worden de eerste 3 dagen betaald door de werkgever, de volgende 17 dagen door de mutualiteit.

De regels voor zelfstandigen

Vaders en meeouders, die zelfstandig zijn hebben sinds mei 2019 ook recht op geboorteverlof.

Zij kunnen hun beroepsactiviteit onderbreken gedurende maximum 10 dagen of maximum 20 halve dagen, in een periode van vier maanden na de geboorte. Het geboorteverlof moet worden aangevraagd bij het sociale verzekeringsfonds, en dat voor het einde van het kwartaal, volgend op het kwartaal waarin het kindje geboren werd. Werd het kindje geboren in de laatste maand van het kwartaal, dan krijgt u nog een extra maand om de aanvraag in te dienen.

Waarop heb je recht als zelfstandige?

Ook het geboorteverlof voor vaders en meeouders die zelfstandigen, zelfstandig helpers en meewerkende echtgenoten zijn, wordt vanaf 1 januari 2021 opgetrokken.  Zij hebben dan recht op max 15  volle dagen of 30 halve dagen geboorteverlof. De uitkering hiervoor dien je aan te vragen bij het sociaal verzekeringsfonds waar je aangesloten bent en bedraagt 83,26 euro per dag. 

Vaders en meeouders van kinderen geboren vanaf 1/1/2023 zullen recht hebben op 20 volledige dagen verlof of 40 halve dagen.

Heeft u vragen over ouderschapsverlof voor uw werknemers of als zelfstandige, neem contact op met Kelly of Claude. Zij helpen u graag verder.