Uitkering liquidatiereserve van 5% roerende voorheffing

Boekhouding & fiscaliteit
Juridisch

Heeft u een KMO-vennootschap waarbij u voor het boekjaar 2014 liquidatiereserves heeft aangelegd? Dan wordt uw geduld beloond. In 2020 kunt u de toenmalig gereserveerde winst als dividend uitkeren aan een tarief van slechts 5% roerende voorheffing.

Liquidatiereserve?

Een liquidatiereserve is, net zoals een gewone reserve, aangelegd uit de winst van uw vennootschap en doet dienst als spaarpot bovenop uw kapitaal.

Die opgepotte winst kan u, wanneer het u schikt, uitkeren als dividend. U kunt ook wachten en dit pas uitkeren bij het opdoeken van uw vennootschap.

Bij de uitkering van een gewone reserve betaalt u 30% roerende voorheffing.

De uitkering van een liquidatiereserve is een meer voordelige oplossing. U betaalt daarbij de belasting in 2 stappen:

  • een 1ste maal bij de aanleg ervan, nl. een bijzondere aanslag van 10%;
  • een 2de maal bij de uitkering ervan, nl. 20 %, 17% of 5% roerende voorheffing, afhankelijk van hoe lang u de liquidatiereserve heeft aangehouden.

Wachttermijn?

De regeling omtrent de liquidatiereserves werd ingevoerd vanaf boekjaar 2014 (aanslagjaar 2015). De wachttermijn om aan 5% roerende voorheffing uit te keren bedraagt 5 jaar vanaf het einde van het belastbaar tijdperk waarvoor de liquidatiereserve werd aangelegd). Deze liep tot 31/12/2019 voor boekjaren 31/12, 01/04/2020 voor boekjaren 31/03 en 01/07/2020 voor boekjaren 30/06.

Ondertussen zijn deze termijnen allemaal verstreken. Goed nieuws dus voor wie over een spaarpot beschikt en zichzelf wil belonen met een vervroegd eindejaarscadeau.

Let wel, ondernemingen die liquiditeitsproblemen kenden ingevolge de corona-crisis en gebruik hebben gemaakt van de fiscale steunmaatregelen van de overheid (o.a. uitstel aangifte- en betalingstermijnen, voorafbetalingen…) kunnen hier nu geen gebruik van maken!

Hoe uitkeren?

De liquidatiereserve kan toegekend worden via een gewone of bijzondere algemene vergadering meteen na het doorlopen van de vijfjarige wachttermijn. Wachten op de gewone algemene vergadering, vaak een vijftal maand na de afsluitdatum, is zeker geen must.

Noteer wel dat u, sinds het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen, elke uitkering van winst uit een kapitaalloze vennootschap (BV, CV) moet laten voorafgaan door een liquiditeits- en een solvabiliteitstest. Decostere Accountancy helpt u graag bij deze verslaggeving.