Verlenging tijdelijke werkloosheid wegens overmacht en klein verlet voor vaccinatie van de medewerker of een kind

Corona

Het Kernkabinet heeft afgelopen vrijdag een pakket steunmaatregelen goedgekeurd om de Belgen te helpen het hoofd te bieden aan de  verstrengde maatregelen die het gevolg zijn van de strijd tegen de coronapandemie.  Hieronder zitten onder andere de verlenging van tijdelijke werkloosheid overmacht corona, welke tot 31/12/2021 liep, en  klein verlet wegens vaccinatie. 

De tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor alle sectoren.    

De vereenvoudigde procedure voor het invoeren van “tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona”, werd verlengd tot 31 maart 2022.    

Nog tot en met het eerste kwartaal 2022 kan u dus werknemers die geen telewerk kunnen verrichten en die in quarantaine moeten op tijdelijke werkloosheid wegens corona plaatsen.  Ook indien u wegens Corona, te weinig opdrachten hebt kan u deze werkloosheid nog inroepen.  

Werknemers kunnen deze werkloosheid nog tot 31/3/2022  inroepen voor de opvang voor een kind die in quarantaine zit, of wegens sluiting van de school, het kinderdagverblijf, het opvangcentrum of de dienstverlening voor gehandicapten. 

Klein verlet voor vaccinatie 

Een werknemer die uitgenodigd is om tijdens de werkuren zich te laten vaccineren, heeft voor de nodige tijd om zich van en naar het centrum te  begeven en het vaccin te krijgen recht op klein verlet. Dit is dus betaalde afwezigheid.  Het recht op klein verlet kan ook ingeroepen worden om een minderjarig kind naar het vaccinatiecentrum te begeleiden. Ook deze maatregel is alvast verlengd tot en met het eerste kwartaal 2022.  

Hebt u vragen of wenst u verdere uitleg, Decostere Accountancy help u graag verder.