Verplichtingen in de bouw: Checkinatwork

Sociaal

Checkinatwork is een registratiesysteem, waarbij u via verschillende kanalen (website sociale zekerheid, applicatie op de smartphone, …) elke dag uw aanwezigheid voor aanvang van uw werkzaamheden registreert.

Voor wie verplicht

Dit is van toepassing voor alle werken in onroerende staat, het leveren van stortklaar beton en de activiteiten in de vleessector.  De verplichting geldt voor werven, waarvan het totaalbedrag gelijk is aan of hoger dan € 500.000,00 exclusief BTW.

De check in is verplicht voor de werkgever, de aannemer, de werknemers, de zelfstandige onderaannemer, de interimarissen, de buitenlandse aannemer en werknemers,… .

De aanwezigheidsregistratie is gekoppeld aan het identificatienummer van de unieke werfmelding.

Wie is verantwoordelijk

In eerste instantie is de hoofdaannemer (bouwheer) verantwoordelijk. Bij nalatigheid van de onderaannemer kan de aannemer aansprakelijk gesteld worden en zelfs strafrechtelijk vervolgd worden. Het is uitermate belangrijk om een aannemingsovereenkomst op te stellen, waarbij contractuele afspraken gemaakt worden over wie verantwoordelijk is voor de registratie.

De overheid kan sancties opleggen aan de aannemer, onderaannemer en werknemers. De sancties bedragen tussen de € 60,00 en € 6.000,00 per werknemer. Daarenboven kunnen er strafrechtelijke vervolgingen en administratie boetes opgelegd worden.

Het spreekt voor zich dat u steeds bij uw dossierbeheerder terecht kan voor verdere uitleg of voor hulp.