Filter op onderwerp
Sociaal

Werkgevers of werknemers die een opzeg willen betekenen via aangetekende brief dienen deze momenteel uiterlijk de woensdag te versturen om de opzegtermijn de daaropvolgende maandag te laten ingaan. Het Burgerlijk Wetboek stelt namelijk dat de brief altijd betekend is op de derde werkdag volgend op de dag waarop de aangetekende brief op de post is gedaan. Tot op heden aanzag het Burgerlijk Wetboek de zaterdag als een werkdag.

Boekhouding & fiscaliteit
Sociaal

Het systeem van maaltijdcheques en ecocheques is ondertussen bij de meesten een goed gekend systeem om uw medewerkers een extra verloning toe te kennen.  Maaltijdcheques en ecocheques zijn een netto voordeel, vrijgesteld van zowel sociale als fiscale afhoudingen.  Anderzijds zijn ecocheques nooit aftrekbaar voor de onderneming.  Maaltijdcheque zijn slecht voor 2 € per aangekochte maaltijdcheque aftrekbaar.

Boekhouding & fiscaliteit

Voor boekingen vanaf 01/07/2022 wijzigt de btw-regeling inzake gemeubelde logies.

Voor boekingen tot 30/06/2022 zijn gemeubelde logies aan btw onderworpen wanneer er een onthaal wordt voorzien gedurende ten minste het grootste deel van de dag, waarbij minstens één van de volgende bijkomende diensten wordt aangeboden waar de klant niet tegen een prijsvermindering mag kunnen van afzien:

Sociaal

De sociale partners in de bouwsector hebben op 12 mei 2022 een CAO “Basisveiligheidsopleidingen“ gesloten. Hierdoor zijn in principe alle arbeiders die op werven bouwwerken verrichten en onder paritair comité 124 vallen, verplicht om een basisveiligheidsopleiding te volgen van minimaal 8 uur. 

Vermogens- en successieplanning

Op een aantal momenten in uw leven denkt u best even na over de opmaak van een huwelijkscontract of de wijziging ervan. Een huwelijkscontract is vaak aangewezen in functie van uw professionele loopbaan, uw gezinssituatie, het opgebouwde vermogen, uw vermogensplanning. Een huwelijkscontract kan opgesteld worden vóór uw huwelijk maar ook tijdens uw huwelijk. Durf deze zaken als koppel te bespreken! 

Boekhouding & fiscaliteit

Jaarlijks publiceert de administratie haar circulaire met het tarief van de kilometervergoeding voor de ambtenaren dat als ‘kostendekkend’ wordt beschouwd. Als u als onderneming maximaal dit forfaitair tarief hanteert, zal de terugbetaling ook vlot geaccepteerd worden. Fiscaal dient vervolgens de terugbetaalde kost nog beperkt te worden in functie van de brandstof en de co2 uitstoot van de wagen.

Heeft u een specifieke vraag?
Laat het ons weten, onze experten staan voor u klaar!

Contacteer ons nu