Filter op onderwerp
Sociaal

Elke hoofdaannemer, die in opdracht van een bouwheer werken uitvoert, moet voor de aanvang van de werken, de werken melden aan de RSZ. Onderaannemers zijn vrijgesteld, tenzij ze ook beroep doen op onderaannemers. Voor bouwpromotoren geldt eveneens de werkmelding.

Sociaal

Ontvangt u als zelfstandige, vennootschap of (onder)aannemer een factuur voor werken in onroerende staat, levering van stortklaar beton, werken van bewaking of toezicht of werken in de vleessector, dan mag u de factuur niet onmiddellijk betalen. 

Boekhouding & fiscaliteit

Wie winst maakt en vennootschapsbelastingbelasting verschuldigd is, betaalt bovenop de belasting zelf, nog een vermeerdering van 6,75% als hij niet tijdig de nodige voorafbetalingen doet.  Voor de eerste voorafbetaling voor het boekjaar 2023 is de uiterste datum waarop het geld op de rekening van de administratie moet toekomen dinsdag 11 april . Wat u uiterlijk die datum betaalt, vermijdt (een stuk van) de vermeerdering à rato van 9,00%.

Heeft u een specifieke vraag?

Laat het ons weten, onze experten staan voor u klaar!

Contacteer ons nu