Wederopbouw

De carry-back van verliezen heeft als doel om de liquiditeitspositie op korte termijn te ondersteunen.

Daarnaast werd de wederopbouwreserve ingevoerd om ondernemingen ook de kans te geven hun solvabiliteit terug op te krikken.

Dit wil men bekomen door de winsten die men zal behalen in AJ 2022/2023/2024 vrij te stellen. Zo kan de vennootschap zo snel haar vermogen van voor de crisis terug opbouwen. Belastingsvrije reserves Het totaal maximum aan belastingvrije reserves dat je mag aanleggen bedraagt maximaal het bedrijfsverlies van het boekjaar met afsluitdatum in 2020 met absoluut maximum van 20.000.000 €.

Dit betekent dat een onderneming die in 2020 geen verlies maakt dit niet kan toepassen.

Indien de afsluitdatum tussen 01/01/2020 en 20/03/2020 ligt, dan is de maximale reserve gelijk aan het bedrijfsverlies voor het boekjaar dat afsluit in 2021 met opnieuw 20.000.000 € als absoluut maximum.

Dit maximum geldt voor de drie jaar samen maar je kan uiteraard niet vrij kiezen wat je vrijstelt.

Per boekjaar is het maximaal vrijstelbaar bedrag gelijk aan de belastbare gereserveerde winst voor samenstelling van de wederopbouwreserve.

De reserve moet geboekt worden op een afzonderlijke rekening op het passief en is onderworpen aan de onaantastbaarheidsvoorwaarde.

Wederopbouw reserves

Uiteraard zijn ook hier bepaalde vennootschappen uitgesloten van deze regeling :

  • Vennootschappen die een kapitaalvermindering/inkoop eigen aandelen/uitkering dividenden/… hebben gedaan in de periode van 12/03/2020 tot en met de dag van indiening van de aangifte verbonden aan het AJ waarin de reserve werd aangelegd.
  • Beleggingsvennootschappen/Coöperatieve participatiemaatschappijen en zeescheepvaartvennootschappen.
  • Vennootschappen met een rechtstreekse deelneming in een belastingparadijs.

Heb je vragen?
Kom langs voor een gesprek en een heerlijke koffie!

MAAK EEN AFSPRAAK