Onze diensten

Maatregelen voor ondernemers tijdens de coronacrisis

Laatste nieuws en updates

Boekhouding & fiscaliteit

In de wettekst wordt gezegd dat men enkele principes uit dit systeem wil “verduidelijken”. Het spreekt voor zich dat je dit best interpreteert als “inperken”. De hervorming zal sowieso tot gevolg hebben dat er heel wat belastingplichtigen die tot 31 december 2022 het systeem van auteursrechten hebben toegepast, dit niet meer zullen kunnen doen vanaf 1 januari 2023 (uitgezonderd een korte en strengere overgangsperiode).

Boekhouding & fiscaliteit

De zelfstandige die werkt vanuit een vennootschap kan een individuele pensioentoezegging (IPT) afsluiten als ideale aanvulling op het wettelijk pensioen en het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ). Het kapitaal dat opgebouwd wordt op grond van deze overeenkomst, mag ten hoogste een pensioenuitkering genereren die – in jaarlijkse rente uitgedrukt – 80% bedraagt van de laatste normale brutojaarbezoldiging. De 80%-grens geldt voor de som van uw wettelijk pensioen en alle aanvullende pensioenen van de tweede pijler.