Onze diensten

Maatregelen voor ondernemers tijdens de coronacrisis

Laatste nieuws en updates

Algemeen

Zoals u wellicht weet, maken het vroegere kantoor Desmet in Ieper en het kantoor Ghepan in Langemark-Poelkapelle, sinds enige tijd deel uit van de groep Decostere Accountancy,  onder de namen Decostere Accountancy Ieper en Decostere Accountancy Langemark-Poelkapelle. Op 14 februari trekken beide kantoren richting Ieper Business Park. Ons nieuw kantoor te Ieper heeft een prima ligging en bereikbaarheid nabij afrit A19 en het centrum van de stad. 

Sociaal

Om de ondernemingen vlugger te laten overgaan tot het aanwerven van een eerste werknemer, of uit te breiden tot een aantal werknemers, werd een aantal jaar geleden de “Doelgroepvermindering eerste  aanwervingen”  (DGV) in het leven geroepen.  Dit is een vermindering van de RSZ werkgeversbijdragen, waardoor  de loonkost voor een onderneming aanzienlijk lager ligt voor de eerste 6 aanwervingen.   De afgelopen jaren werden er een aantal aanpassingen doorgevoerd, en ook vanaf 1 januari 2022 zijn er een aantal grondige wijzigingen.

Boekhouding & fiscaliteit

Vanaf 01/01/2022 wijzigt de btw-vrijstelling voor medische verzorging en ziekenhuisverpleging, waarbij de medische prestatie enkel nog vrijgesteld is wanneer deze wordt verricht door een dienstverrichter die voldoende gekwalificeerd is om een kwaliteitsvolle zorg te kunnen verstrekken (personele voorwaarde) en waarbij de medische verzorging steeds een therapeutisch doel moet hebben (materiële voorwaarde).