Recente nieuwsberichten

De aanvraagtool voor de hinderpremie bij VLAIO staat online

Het werd reeds uitgebreid gecommuniceerd dat een aantal sectoren in aanmerking zullen komen voor de hinderpremie. De tool voor de aanvraag staat nu online op de website van VLAIO: www.vlaio.be/coronahinderpremie 

Lees verder ...

CORONA UPDATE: Bijkomende maatregelen voor ondernemingen

U hebt ongetwijfeld de nieuwe reeks verstrengde maatregelen vernomen die onze noodregering heeft uitgeroepen in de strijd tegen het Coronavirus. Ook de FOD Financiën heeft een aantal bijkomende maatregelen genomen naar de ondernemingen en zelfstandigen toe.

Lees verder ...

Steunmaatregelen voor bedrijven ingevolge de Coronacrisis

We kunnen er niet langer omheen. Het Coronavirus verspreidt zich razendsnel. Naast de algemene waarschuwingen en maatregelen die iedereen kan nemen (geen handen schudden, voldoende handhygiene, voldoende afstand tussen elkaar, contact mijden tussen jonge en oude generaties,..), is de noodzaak er ondertussen ook gekomen voor diepgaandere maatregelen die enkele dagen geleden door de regering in lopende zaken werden genomen. U kent ze ongetwijfeld : Scholen gaan dicht, alle niet-essentiële bedrijven gaan dicht waaronder bioscopen, alle evenementen en last but not least : alle horeca met uit ...

Lees verder ...

Interesten op de rekening courant met een creditsaldo: vast tarief vanaf 01/01/2020

U weet ongetwijfeld waarover dit gaat. Stel, U bent bedrijfsleider in een vennootschap  en U hebt een rekening courant gerealiseerd “aan de goeie kant van de balans” wat betekent dat de vennootschap een schuld heeft aan U als natuurlijk persoon. Omdat U dit geld moet missen privé zolang het in de vennootschap zit, wenst U uiteraard een vergoeding te ontvangen van uw vennootschap onder de vorm van intresten. Immers, dit is toch het algemeen principe van een lening? Klopt maar de fiscus zou de fiscus niet zijn als ze toch geen maatregelen trof die deze werkwijze begrenzen. Lees er hier meer ...

Lees verder ...

Mobiliteitsvergoeding, cash for car, vernietigd door Grondwettelijk Hof

In de wet van 30/03/2018 werd de Cash For Car regeling ingevoerd als alternatieve vorm van verloning voor werknemers. Nu heeft het Grondwettelijk Hof in haar arrest van 23/01/2020 (nr. 11/2020) deze regeling vernietigd omdat deze discriminerend zou zijn. We herhalen even in dit artikel.

Lees verder ...

Nieuwe regels inzake intracommunautaire leveringen van goederen: 4 quick fixes

Vanaf 01/01/2020 heeft Europa 4 wijzigingen doorgevoerd inzake de regelingen voor intracommunautaire leveringen van goederen. Het betreft een aantal snelle reparaties van de wetgeving, vandaar de bijnaam “quick fixes”. Dit is Europese wetgeving dus is ze van toepassing op alle EU-lidstaten. Lees hier de 4 quick fixes!

Lees verder ...

Aandachtspunten nieuw vennootschapsrecht

20.01.2020

Sinds 01/01/2020 zijn de dwingende bepalingen van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen (“WVV”) automatisch van toepassing op uw vennootschap, ongeacht of u de statuten van uw vennootschap reeds heeft aangepast aan de nieuwe vennootschapswetgeving.   Dit brengt meteen een aantal belangrijke gevolgen met zich mee. Bekijk hier de meest praktische zaken waar u rekening mee dient te houden. 

Lees verder ...

Overname kantoor Ghepan Langemark-Poelkapelle

6.01.2020

Decostere Accountancy heeft haar geografische spreiding binnen West-Vlaanderen versterk met de volledige overname van Accountantskantoor Ghepan in Langemark-Poelkapelle. Met de overname willen we de expertise binnen Decostere Accountancy gaan verruimen en verder uitdragen. Lees het volledige artikel hier.

Lees verder ...

De nieuwe autofiscaliteit vanaf 01/01/2020

9.12.2019

In de vorige nieuwsbrief zijn we reeds ingegaan op de laatste fase van de hervorming van de vennootschapsbelasting die van start gaat op 01/01/2020. In dit artikel willen we één bepaalde maatregel verder in detail uitwerken daar het een maatregel betreft die zo goed als iedere vennootschap treft (en eenmanszaak) nl. de vernieuwde autofiscaliteit.

Lees verder ...

Wijziging inzake de KMO-Portefeuille vanaf 01/12/2019

24.11.2019

De KMO-Portefeuille is een subsidiemaatregel van de Vlaamse Overheid waarmee ondernemers financiële kunnen steun kunnen krijgen bij het volgen van opleidingen en het inwinnen van advies. De portefeuille is bedoeld als aanmoediging voor ondernemers om zich te ontwikkelen en competenties te verwerven buiten de onderneming, wat vaak een dure aangelegenheid kan zijn.

Lees verder ...