Recente nieuwsberichten

Tijdelijke ouderschapsuitkering voor zelfstandigen tijdens coronacrisis

1.06.2020

De zelfstandigen die tijdens de maanden mei en juni geen overbruggingsrecht meer konden genieten omdat ze terug aan de slag gingen of mochten gaan, kunnen alsnog een ouderschapsuitkering krijgen als zij, ondanks de heropstart, toch een verminderde omzet noteren omdat zij teveel tijd moeten besteden aan de zorg voor hun kinderen.

Lees verder ...

De bijkluswet: vernietiging door het Grondwettelijk Hof

31.05.2020

De laatste paar jaar heeft het Grondwettelijk Hof zich al een paar maal op de voorgrond geplaatst met de vernietiging van bepaalde wetten. Denken we maar aan het verhaal met het voordeel alle aard voor gratis woonst en de beruchte factor 3,8. Nu heeft het Hof zich gericht op de bijkluswet of, zoals ze officieel noemt, de “wet betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie” van 18/07/2018.

Lees verder ...

De winwinlening : uitbreiding in het kader van de coronacrisis

20.05.2020

De winwinlening is een fiscaal instrument door de Vlaamse Regering ingevoerd met de bedoeling KMO’s in Vlaanderen een financieel duwtje in de rug te geven. Dit systeem laat particuliere investeerders toe om een lening toe te staan aan Vlaamse KMO’s waaarvoor de investeerder een fiscaal voordeel in de plaats krijgt in zijn aangifte personenbelasting. Lees meer.

Lees verder ...

Controle op misbruik van de coronapremies

20.05.2020

De Belgische overheid nam tal van steunmaatregelen voor de ondernemingen die volledig of gedeeltijk moesten sluiten. De corona hinderpremie en de compensatiepremie werden reeds aan vele ondernemingen uitbetaald.     Een aantal erkende dataspecialisten konden reeds cijfermateriaal verzamelen waaruit blijkt dat reeds heel wat overtredingen werden gedaan. Lees hier de aandachtspunten na.

Lees verder ...

Samenwoning is geen huwelijk

8.05.2020

De gedachte om voor altijd gebonden te zijn aan elkaar door een huwelijk schrikt u misschien af. Dan is - al dan niet tijdelijk - samenwonen met uw partner misschien wel iets voor u. Als samenwonende partners kan u immers evengoed een huishouden runnen en kinderen opvoeden. De wetgever ziet het evenwel anders. Een samenwoning is geen huwelijk. Lees verder.

Lees verder ...

Gelukkig getrouwd, maar ook goed beschermd?

6.05.2020

Een goed huwelijk staat voor het zorgen voor elkaar in goede en kwade dagen. Elke dag van ons leven gaan we deze uitdaging aan, maar ook ervoor zorgen dat de langstlevende na een overlijden dezelfde levensstandaard kan aanhouden, zal hiertoe bijdragen. Lees hier hoe je elkaar kan beschermen.

Lees verder ...

Verlaging BTW-tarief op mondmaskers en handgels

4.05.2020

Het BTW-tarief op mondmaskers en handgels wordt vanaf 4 mei 2020 tot en met 31.12.2020 verlaagd van 21% naar 6% door een besluit van de ministerraad op 02.05.2020. Lees hier de details.

Lees verder ...

Corona compensatiepremie aanvragen

4.05.2020

VLAIO plaatste de tool voor het aanvragen van de corona compensatiepremie van 3.000 euro online. Voor degene die zich voorregistreerden is de link reeds beschikbaar. Voor alle andere ondernemers zal de link beschikbaar zijn op 5 mei 2020.

Lees verder ...

Gemoedsrust door uw testament

30.04.2020

Een testament opstellen doen we niet graag. Het doet ons teveel denken aan onze laatste dag. Maar toch kan een testament u heel wat gemoedsrust bezorgen. Lees hier wat u reeds kan doen.

Lees verder ...

Schenking voor aankoop van een woning

28.04.2020

Door de stijgende vastgoedprijzen wordt het voor jong gehuwden steeds moeilijker een woning aan te kopen. Ouders schieten hun kinderen vaak ter hulp, waardoor een situatie ontstaat waarbij de gehuwden eigenaar zijn van de woning elk voor de helft doch ongelijk hebben bijgedragen in de aankoop of de latere verbouwing ervan.   Men gaat er vaak  vanuit dat de hogere bijdrage door één van de echtgenoten zal verrekend worden in geval van relatiebreuk; echter dit is niet altijd het geval.

Lees verder ...