Aangepaste berekening zelfstandigenpensioenen

Algemeen
Juridisch
Sociaal

De lage pensioenen voor zelfstandigen zijn een opvallend nadeel van het zelfstandigenstatuut. Voor zelfstandigen die op pensioen gaan vanaf 2022 is er echter (wat) beterschap op komst. 

Voor werknemers telt:

  • Elk loopbaanjaar mee voor 1/45 van het (geplafonneerd) belastbaar loon, telkens à rato van 60% van dit loon.
  • Een belastbaar jaarloon van € 45.000 zal € 600  bijdragen aan uw bruto jaarpensioen.

Voor zelfstandigen wordt sinds 1984 slechts rekening gehouden met 69% van de belastbare winst of van de belastbare bezoldiging van de bedrijfsleider.
Motivatie was dat de bijdragen van de zelfstandigen ter financiering van dit systeem lager waren dan deze van werknemers.

Inkomstenjaar 2021

In de loop van de jaren werd de bijdrage-coëfficiënt voor zelfstandigen stelselmatig opgetrokken. De Kamer besliste recent dat vanaf inkomstenjaar 2021 zal rekening gehouden worden met 100% van het belastbare winst en de belastbare bezoldiging en dit voor de:

  1. rustpensioenen
  2. overlevingspensioenen
  3. overgangsuitkeringen

Dit heeft gevolgen voor wie vanaf 2022 met pensioen gaat, als is deze impact nu nog beperkt.

Voor een zelfstandige met een inkomen van € 30.000 zal de afschaffing van de correctiecoëfficiënt voor een loopbaanjaar resulteren in € 123,38 aan extra pensioenrechten op jaarbasis (dus € 10,28 bruto per maand). 

Voor een volledige loopbaan van 45 jaar betekent dit € 5.552,10 (€ 123,38 x 45) meer bruto op jaarbasis voor een zelfstandige wiens pensioen theoretisch elk jaar wordt berekend op een inkomen van € 30.000 (€ 462,67 bruto per maand).

Maximumbedrag zelfstandigenpensioen

Verder zal ook het maximumbedrag aan inkomsten dat in aanmerking wordt genomen voor de berekening van het zelfstandigenpensioen met 2,38% verhogen, bovenop de indexering. Dit bedrag zal elk jaar tussen nu en 2024 verder worden verhoogd tot een totale stijging van 9,86% ten opzichte van vandaag.

Ondanks deze positieve stap blijft het aanbevolen om zelf voor extra pensioen te zorgen, via Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, groepsverzekering, enz … .

Meer informatie kunt u uiteraard bekomen bij uw dossierbeheerder bij Decostere Accountancy.