Vanaf heden is het mogelijk om online een vennootschap op te richten

Juridisch

Sinds 1 augustus 2021 kan een vennootschap online worden opgericht.

Al geruime tijd worden er initiatieven genomen om het vennootschapsrecht te moderniseren en te digitaliseren. Zo werd er eind vorig jaar bijvoorbeeld nog een versoepeling goedgekeurd met betrekking tot het organiseren van elektronische algemene vergaderingen. De digitalisering van het vennootschapsrecht gaat nu nog een stap verder. Sinds 1 augustus 2021 is het namelijk mogelijk om online uw vennootschap te laten oprichten.

Wat wordt er verstaan onder een ‘online oprichting van een vennootschap’? We geven u graag een overzicht aan de hand van de belangrijkste vragen.

Online vennootschap oprichten: moet ik nog een beroep doen op een notaris?

Ja, de oprichtingsakte dient nog steeds verleden te worden door een notaris. Maar om de oprichtingsakte te kunnen verlijden, zal u niet meer verplicht fysiek aanwezig moeten zijn bij de notaris (of zal u niet meer moeten zorgen voor een volmacht indien u niet fysiek aanwezig kan zijn). De akte kan namelijk ook verleden worden via elektronische ondertekening tijdens een videovergadering met de notaris.

Kan dit voor alle vennootschapsvormen?

Ja, dit kan voor alle vennootschapsvormen waarvoor de tussenkomst van een notaris vereist is: de besloten vennootschap (bv), de naamloze vennootschap (nv), de coöperatieve vennootschap (cv), en onderhandse vennootschapsvormen (vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap) waarin er een onroerend goed ingebracht wordt bij oprichting.

De inhoudelijke vereisten voor het verlijden van de authentieke akte blijven overigens ongewijzigd.

Welk prijskaartje hangt hieraan vast?

Het online verlijden van de oprichtingsakte as such brengt geen extra kosten met zich mee. U zal dus nog steeds enkel de gewoonlijke notariskosten moeten betalen voor het verlijden van de oprichtingsakte.

Uiteraard kan u er nog steeds voor opteren om wel nog fysiek te verschijnen bij de notaris, hetzij in persoon hetzij via volmacht.
In ieder geval biedt de online oprichting van vennootschappen een mooie opportuniteit om verplaatsingskosten en tijd uit te sparen.

Vennootschap/vereniging digitaal oprichten via startmybusiness.be

Het online platform om een vennootschap/vereniging digitaal op te richten is er: startmybusiness.be ​​Het platform werd ontwikkeld door de federatie van notarissen.
Via je eID of itsme kan je inloggen en alle gegevens invullen die notaris/medewerkers nodig zou hebben om de oprichtingsakte op te stellen.

De effectieve oprichting gebeurt via een videoconferentie.

Ook vragen inzake het oprichten van een vennootschap? Neem gerust contact op met onze medewerkers. Dan helpen wij u graag verder.