Aanwezigheidsregistratie voor architecten op bouwwerven

Sociaal

Wist je dat een heel aantal personen verplicht zijn om hun aanwezigheid te registreren, wanneer de bouwwerven een totale kost van 500.000 euro overschrijden? Deze registratie kan via de onlinedienst ‘checkinatwork’.

Architecten vallen volgens de wet onder deze verplichte aanwezigheidsregistratie. Dit als “bouwdirectie ontwerp” en “controle op de uitvoering”. Echter bestond er in de praktijk een gedoogbeleid om eventuele inbreuken door architecten niet te sanctioneren. Zo werd dit in 2016 zwart-op-wit bevestigd in het “actieplan fraudebestrijding” door de toenmalige minister van werk en de staatssecretaris voor bestrijding van sociale fraude.

De sector van de architecten zou per slot van rekening niet fraudegevoelig zijn. Een wetswijziging, die deze vrijstelling zou formaliseren, werd vooropgesteld, maar nooit in realiteit omgezet.

Dit gedoogbeleid werd nu volledig teruggedraaid door de huidige bevoegde ministers. Zo verklaren zij formeel in hun brieven aan de Orde van Architecten dat de wet niet zal worden gewijzigd én dat het gedoogbeleid wordt afgeschaft.

Deze beslissing zou worden gerechtvaardigd, juist omdat de architecten bij hun aanwezigheid op de werf potentieel kunnen worden blootgesteld aan bepaalde welzijnsrisico’s én omdat ze op de werven vaak een adviserende (en soms beslissende rol) hebben over preventiemaatregelen en de controle daarop. Meer verduidelijking hieromtrent is terug te vinden in een alert op de website van de RSZ.

Het resultaat hiervan is dat architecten voortaan wel degelijk gesanctioneerd kunnen worden als zij hun aanwezigheid op de werf niet registreren.

De ontbinding van het gedoogbeleid werd al met veel onbegrip onthaald door de Orde van Architecten en de beroepsverenigingen, die samen een gedeelde strategie aankondigen om op de wijzigingen te reageren.

Het spreekt voor zich dat architecten er in de tussentijd goed aan doen om hun aanwezigheid te registreren in “checkinatwork”. Wanneer deze verplichting niet wordt nageleefd, dan kan er gesanctioneerd worden met een strafrechtelijke of administratieve boete.