Bouwsector gaat volop voor veiligheid

Sociaal

De sociale partners in de bouwsector hebben op 12 mei 2022 een CAO “Basisveiligheidsopleidingen“ gesloten. Hierdoor zijn in principe alle arbeiders die op werven bouwwerken verrichten en onder paritair comité 124 vallen, verplicht om een basisveiligheidsopleiding te volgen van minimaal 8 uur. 

Werkgevers waarvan de arbeiders enkel op bouwplaatsen komen waar een veiligheidscoördinator niet verplicht is, kunnen zorgen voor een interne opleiding door een bevoegd persoon (vb. preventieadviseur). De inhoud van de opleidingen wordt bepaald door Constructiv. Voor werken op bouwplaatsen waar veiligheidscoördinatie verplicht is volgen de arbeiders de opleiding bij een door Constructiv erkend (extern) opleidingscentrum.

Werknemers die reeds in dienst zijn, hebben tot 30 september 2022 de tijd om deze verplichte opleiding te volgen. Als het om objectieve en/of praktische organisatorische redenen niet mogelijk is om te voldoen aan deze timing, kan de deadline met max. 6 maand uitgesteld worden. Nieuwe werknemers moeten de basisopleiding volgen binnen de maand die volgt op het begin van hun tewerkstelling op een bouwplaats.  

De belangrijkste categorieën van vrijstelling om deze basisveiligheid opleiding te volgen zijn:

  • arbeiders die minstens 5 jaar ervaring hebben in de bouwsector in de afgelopen 15 jaar. Het bewijs kan geleverd worden via de legitimatiekaarten.
  • arbeiders die al in het bezit zijn van een geldig VCA-certificaat of een getuigschrift van Constructiv waaruit blijkt dat ze de basisveiligheidsopleiding gevolg hebben.
  • arbeiders die voldoen aan de voorwaarden voor uitzendarbeid in de bouwsector.

Voorlopig geldt de verplichting enkel voor werknemers die onder PC 124 vallen. Het is echter de bedoeling om deze veiligheidsopleiding op korte termijn verplicht te maken voor iedereen die werken in onroerende staat uitvoert op de werven en dit ongeacht het statuut (zaakvoerders, zelfstandigen, bedienden, werknemers uit een ander PC…). Hiervoor is echter eerst een wijziging nodig van het KB Tijdelijke en Mobiele Bouwplaatsen.

In deze verplichting is er een grote rol weggelegd voor Constructiv, het sociaal fonds van de bouwsector. Een overzicht van de opleidingen en tussenkomsten kan u dan ook terug vinden op www.constructiv.be

Voor meer informatie, neem gerust contact met ons op, Decostere Accountancy helpt u graag verder.