Btw op gemeubelde logies vanaf 01/07/2022

Boekhouding & fiscaliteit

Voor boekingen vanaf 01/07/2022 wijzigt de btw-regeling inzake gemeubelde logies.

Voor boekingen tot 30/06/2022 zijn gemeubelde logies aan btw onderworpen wanneer er een onthaal wordt voorzien gedurende ten minste het grootste deel van de dag, waarbij minstens één van de volgende bijkomende diensten wordt aangeboden waar de klant niet tegen een prijsvermindering mag kunnen van afzien:

 • Dagelijks ontbijt
 • Schoonmaken
 • Verschaffen en verversen van het linnen

Voor boekingen vanaf 01/07/2022 wijzigen de voorwaarden enigszins, namelijk dat gemeubelde logies aan 6% btw kunnen verhuurd worden op voorwaarde dat het onderdak wordt verleend voor een periode van steeds minder dan 3 maanden en er moet ten minste een van de volgende diensten verricht worden:

 • Fysiek onthaal van de gasten en aanwezigheid gedurende minstens een groot gedeelte van de dag
 • Terbeschikkingstelling van huishoudlinnen en indien de logies worden verstrekt voor ten minste een periode van een week, de wekelijkse verversing van het huishoudlinnen
 • Dagelijks ontbijt

Indien geen van deze bijkomende diensten worden aangeboden, betreft de verhuur een vrijgestelde onroerende verhuur. Merk daarbij op dat

 • het fysiek onthaal geen absoluut vereiste voorwaarde meer vormt, maar nu een bijkomende dienst en dat het schoonmaken van de kamers niet langer als een bijkomende dienst wordt beschouwd die de gemeubelde logies tot een verhuur met btw kunnen brengen;
 • de bijkomende diensten niet langer in de prijs moeten inbegrepen zijn. Het is volstrekt mogelijk dat de klant van de bijkomende dienst kan genieten tegen een afzonderlijk aan te rekenen prijssupplement en daar dan ook wel degelijk gebruik van maakt om een verhuur van gemeubelde logies met btw uit te maken. In het andere geval is het wel zo dat wanneer de klant geen bijkomende dienst wenst en daar dus ook niet voor betaalt, er geen sprake zal zijn van een verhuur van gemeubelde logies met btw, maar van een vrijgestelde onroerende verhuur.

Werden er vroeger geen bijkomende diensten bij de verhuur verricht en louter afgifte van de sleutel van het logement, dan was de verhuur vroeger vrij van btw en blijft deze onder de nieuwe regels ook vrij van btw.

Was er vroeger geen sprake van een fysiek onthaal van de gasten, maar vb. wel van terbeschikkingstelling van het huishoudlinnen of dagelijks ontbijt, dan was de verhuur vroeger vrij van btw, maar zal de verhuur voor boekingen vanaf 01/07/2022 wel aan btw worden onderworpen.

Was er vroeger enkel een fysiek onthaal zonder bijkomende diensten, dan was de verhuur vroeger vrij van btw, maar zal de verhuur voor boekingen vanaf 01/07/2022 wel aan btw worden onderworpen.

Hotels en motels moeten zich enkel houden aan het kwantitatieve criterium van gemeubelde verhuur van minder dan 3 maanden. De voorwaarde van minstens één van de 3 bijkomende diensten geldt enkel voor inrichtingen met soortgelijke functie (zijnde de afzonderlijk verhuurde kamers en woongelegenheden die niet worden uitgebaat in het kader van een hotel / motel).

Fysiek onthaal van de gasten

De Rulingdienst had in het verleden geoordeeld dat er sprake is van een fysiek onthaal gedurende ten minste het grootste deel van de dag wanneer vb. de sleutels afgegeven worden en er permanentie voorzien is via een telefonisch of digitaal onthaal, zonder de noodzaak om daadwerkelijk iemand continu fysiek ter plaatse te hebben. In de nieuwe regeling zet de fiscus deze zienswijze buitenspel.

Vanaf 01/07/2022 is het noodzakelijk dat er iemand gedurende minstens een groot gedeelte van de dag de gasten kan ontvangen en op hun verzoek kan bijstaan. Louter telefonisch of digitaal contact / onthaal volstaat niet langer.

Terbeschikkingstelling van huishoudlinnen

Voor het huishoudlinnen komen enkel bed- en badlinnen in aanmerking, zonder rekening te houden met keukenlinnen. Bij verblijven van meer dan 7 dagen moet er om de 7 dagen proper linnen verstrekt worden. Bij verblijven van vb. 3 weken is het voldoende dat er bij het begin van het verblijf 3 lakenpakketten ter beschikking worden gesteld. Merk op dat de exploitant de bedden niet hoeft op te maken, enkel het linnen ter beschikking moet stellen.

Dagelijks ontbijt

Er is sprake van een dagelijks verstrekt ontbijt wanneer:

 • de klant de mogelijkheid heeft om via ontbijtvouchers in een nabijgelegen ontbijtgelegenheid een ontbijt te nuttigen, waarbij de ontbijtvouchers aan de exploitant van de verblijfsinrichting worden aangerekend;
 • de klant de mogelijkheid heeft om een ontbijt ergens af te halen;
 • het ontbijt aan de deur van de klant wordt afgeleverd.

In elk geval moet het ontbijt samen met het verblijf door de exploitant afgerekend worden. Bijgevolg is er geen sprake van een “dagelijks verstrekt ontbijt” wanneer de klant dagelijks in een ontbijtgelegenheid voor het ontbijt moet betalen, gezien dit steeds afzonderlijk van het verblijf wordt afgerekend.

Kleine ondernemingsregeling

De verhuur van gemeubelde logies met btw is uitgesloten van de kleine ondernemingsregeling inzake btw. Bijgevolg zullen deze belastingplichtigen steeds vanaf de eerste verhuur btw moeten aanrekenen aan hun klanten.

Het spreekt voor zich dat u steeds bij uw dossierbeheerder terecht kan voor verdere uitleg of voor hulp.