Forfaitaire raming voordeel gratis elektriciteit / verwarming vanaf 2022

Boekhouding & fiscaliteit

Wie een voordeel geniet in natura (dus anders dan in geld) van zijn vennootschap of van zijn werkgever wordt ook op dit voordeel belast. Voorbeeld zijn de bedrijfswagen, een GSM of een computer.

Basisregel is dat de voordeel dient gewaardeerd aan de waarde voor de genieter, dus voor het bedrag dat hij of zij bespaart.

Voor enkele specifieke voordelen heeft de Koning een forfaitaire waarde vastgelegd, zo ook voor gebruik van elektriciteit of verwarming. Zeker met de stijgende energieprijzen, is die raming aan de erg lage kant.

Voor inkomstenjaar 2022 voor een bedrijfsleider is het bedrag voor elektriciteit € 1.060,00 per jaar en voor verwarming € 2.130,00. Voor een werknemer slechts 480,00 € voor elektriciteit en 960,00 € voor verwarming.

Recenter, vaak in het kader van een cafetariaplan, gingen werkgevers massaal de forse energiekosten van hun werknemers betalen, om vervolgens maar op een fractie van dit bedrag belasting verschuldigd te zijn.

Met ingang van 1/01/2022 heeft de Koning de regels daarom aangescherpt. Er werd een bijkomende voorwaarde voorzien, opdat de forfaitaire raming ook nu nog van toepassing is. Voorwaarde is nu niet enkel dat het energiecontract en de verbruiksmeter op naam van de onderneming staan, maar ook dat de bijhorende woning zelf ter beschikking gesteld wordt door die onderneming.

Het gros van de werknemers komt dus niet meer voor deze forfaitair vastgelegde bedragen. Ook bedrijfsleiders met meerdere vennootschappen checken best even of de eigendom van woning (soms in een holding) en de aansluiting van elektriciteit en verwarming wel bij dezelfde onderneming horen of ook zij vallen uit dit forfait.

Het spreekt voor zich dat u steeds bij uw dossierbeheerder terecht kan voor verdere uitleg of voor hulp.