Maaltijdcheques en ecocheques: ook mogelijk voor bedrijfsleiders?

Boekhouding & fiscaliteit
Sociaal

Het systeem van maaltijdcheques en ecocheques is ondertussen bij de meesten een goed gekend systeem om uw medewerkers een extra verloning toe te kennen.  Maaltijdcheques en ecocheques zijn een netto voordeel, vrijgesteld van zowel sociale als fiscale afhoudingen.  Anderzijds zijn ecocheques nooit aftrekbaar voor de onderneming.  Maaltijdcheque zijn slecht voor 2 € per aangekochte maaltijdcheque aftrekbaar.

Kan ook een bedrijfsleider maaltijdcheques toekennen aan zichzelf?

Het antwoord op deze vraag is zonder meer JA  maar net zoals werknemers zijn ook bedrijfsleiders onderworpen aan enkele voorwaarden.Gezamelijke voorwaarden werknemers/bedrijfsleiders:

  1. De toekenning van de maaltijdcheques moet opgenomen worden in een schriftelijke  overeenkomst (individueel of collectief).
  2. De cheques moeten op naam van de begunstigde staan.
  3. De maximale waarde per cheque bedraagt 8 €. De werkgeversbijdrage per cheque is maximaal 6,91 € (dus te betalen door de vennootschap).  De persoonlijke bijdrage van de begunstigde is minimaal 1,09 € per cheque.
  4. De begunstigde heeft recht op één cheque per effectief gewerkte dag. Voor dagen waarop hij/zij geen prestaties verricht zoals vakantiedagen, ziektedagen,… kan er geen cheque worden toegekend.Stelt de onderneming ook werknemers tewerk, dan dient het bij de toekenning van de maaltijdcheques aan bedrijfsleiders ook rekening te houden met volgende extra voorwaarden:

  • Een bedrijfsleider kan enkel maaltijdcheques aan zichzelf toekennen indien zijn medewerkers ook maaltijdcheques krijgen. Het is dus niet de bedoeling dat bedrijfsleiders zich kunnen bevoordelen in dit systeem ten opzichte van hun medewerkers.
  • Het bedrag van de maaltijdcheques mag ook niet hoger liggen dan het bedrag van de cheques die de werknemers krijgen.
  • Het aantal toegekende maaltijdcheques aan de bedrijfsleider mag niet meer zijn dan het aantal dagen dat een voltijdse werknemer in het desbetreffende bedrijf mag werken.

Van zodra één van bovenstaande voorwaarden niet vervuld is, worden de maaltijdcheques alsnog belast als bezoldiging.

Gebruik van de maaltijdcheques:

Maaltijdcheques kunnen enkel gebruikt worden voor de betaling van een maaltijd of voor de aankoop van kant-en-klare voeding.  Ze zijn  12 maanden geldig zijn vanaf de uitgiftedatum.

Aangezien nu enkel nog elektronische maaltijdcheques bestaan wordt automatisch de oude cheques eerst gebruikt .

Wat met ecocheques?

Een zelfstandig bedrijfsleider mag zichzelf onder bepaalde voorwaarden ook ecocheques toekennen. 

Deze voorwaarden zijn:

  • De toekenning van ecocheques moeten opgenomen worden in een individuele of collectieve arbeidsovereenkomst.
  • Per begunstigde kan er max. voor 250 euro /jaar toegekend worden.
  • Ze moeten worden toegekend op naam van de begunstigde

Als een bedrijfsleider ook werknemer in dienst heeft, kan men zichzelf enkel ecocheques toekennen als de werknemers ook ecocheques krijgen.   De bedrijfsleider kan nooit meer ecocheques krijgen dan een voltijdse werknemer van zijn/haar bedrijf.

De elektronische ecocheques moeten gebruikt worden voor de betaling van milieuvriendelijke producten en zijn 24 maanden geldig.