Controle op misbruik van de coronapremies

Corona

Misbruik van de coronapremies door de Overheid uitgegeven aan bedrijven die financiële moeilijkheden ondervinden ingevolge corona 

 

Dit is ondertussen geen geheim meer : de Overheid heeft, ingevolge de maatregelen tegen corona, diverse steunmaatregelen in het leven geroepen om de ondernemers, financieel getroffen door de coronacrisis, te steunen in deze moeilijke periode. 

Zo werd er quasi onmiddellijk na de lockdown de hinderpremie in het leven geroepen in Vlaanderen, een premie van 4.000 € voor iedere ondernemer die verplicht moet sluiten ingevolge een beslissing van de Overheid. Deze werd ondertussen verder uitgewerkt met een bijkomende premie van 160 € per dag vanaf dag 21 van de sluiting. Later kwam Vlaio ook met de compensatiepremie op de proppen : een éénmalige premie van 3.000 € voor ondernemingen die niet moeten sluiten maar toch zwaar getroffen worden door de crisis. Zij hadden als bijkomende voorwaarde dat ze een omzetdaling van minstens 60% moeten kunnen aantonen. 

 

Huidige controles 

Omdat de steun aan de ondernemers nu voorrang krijgt, worden de aanvragen voor deze premies ook slechts mild gecontroleerd. De voorwaarden die Vlaio kan intern controleren, worden bekeken (bv Gegevens uit de KBO,…) maar andere voorwaarden zijn op vandaag moeilijker te controleren zoals de omzetdaling van 60%. Hiervoor wordt voorlopig met een verklaring op eer gewerkt. 

 

Door deze voorlopig “milde” controles, gebeurt er ook veel misbruik. Gekende dataspecialisten zoals Graydon hebben reeds heel wat cijfermateriaal kunnen verzamelen waaruit dit blijkt.  

Het gaat om zwaardere overtredingen zoals : 

 

  • Bedrijven die eigenlijk al lange tijd geen activiteit meer hebben maar toch de premie gekregen hebben (op basis van activiteiten die in de KBO staan); 
  • Bedrijven die dienen als dekmantel voor criminele activiteiten maar ook een premie konden bekomen. 

 

Maar ook over ten onrechte betaalde premies aan ondernemers die onjuiste informatie meegeven in hun aanvraag : 

 

  • Garages zonder toonzaal hebben normaal geen recht op de hinderpremie. Sommige garages verklaren echter wel een toonzaal en krijgen de premie uitbetaald; 
  • Ondernemers die verklaren dat de onderneming dicht is maar die toch verder werken; 
  • Ondernemers die bepaalde activiteiten in de KBO hebben staan die ze allang niet meer uitvoeren maar daar nu wel op terugvallen om een premie in de wacht te slepen; 
  • Enz… 

 

Daarom willen wij toch een oproep doen aan alle ondernemers om hier toch de nodige voorzichtigheid te hanteren. Op een bepaald moment zal deze crisis voorbij zijn en zal men strenge controles uitvoeren op de uitbetaalde steunmaatregelen. Hoe deze controles zullen gebeuren, wat de sancties zullen zijn is nu nog koffiedik kijken maar maak U geen illusies : die controles komen er zeker. Het lijkt ons nu al duidelijk dat heel wat mensen premies zullen mogen terugbetalen met, waarschijnlijk, bijhorende sancties.