Controle openstaande verlofdagen 2021

Sociaal

Een voltijdse werknemer die in 2020 een volledig jaar prestaties of gelijkgestelde dagen (vb. tijdelijke werkloosheid wegens corona, ziekte, …) had, heeft dit jaar recht op 20 dagen verlof. Werknemers met deeltijdse of gedeeltelijke tewerkstelling hebben pro rata recht op verlof. De meeste werknemers kunnen hun verlofdagen probleemloos opnemen. Anderen hebben eind december nog een aantal verlofdagen over.

Maar de werknemers zijn in principe verplicht om de vakantie waarop ze recht hebben op te nemen. De werkgever van zijn kant heeft de verplichting om de werknemer erop te wijzen dat hij/zij alle verlofdagen moet opnemen. Wettelijke verlofdagen kunnen ook niet naar een volgend jaar overgedragen of uitbetaald worden, zelfs niet wanneer de werknemer hier zelf om vraagt. Op de overtreding van deze regel staan sancties. 

Wanneer de werknemer- bediende de resterende dagen verlof niet kan opnemen wegens schorsing zoals ziekte of bevallingsrust dan moet het vakantiegeld voor deze dagen wel uitbetaald worden. Een arbeider heeft het verlofgeld reeds ontvangen van de vakantiekas. De mutualiteit zal het aantal niet opgenomen verlofdagen opvragen bij de werkgever en voor deze geen uitkering geven aan de werknemer.

Ook indien de werknemer tijdelijke werkloos wegens corona is geweest in de loop van 2021 is het belangrijk om alle verlofdagen op te nemen.  De RVA stelt duidelijk dat indien de werknemer een saldo aan verlof heeft, de werknemer voor dit saldo geen uitkering zal krijgen als tijdelijke werkloze.  Ons advies

Om problemen te vermijden met de bevoegde instanties, en te voorkomen dat iedereen de laatste dagen van het jaar nog verlof dient te nemen adviseren wij u om nu reeds de werknemers te wijzen op hun openstaand saldo. Dit kan door ze persoonlijk aan te spreken, het saldo op de loonbrieven te plaatsen, een mail te sturen met het saldo of een algemeen bericht uit te hangen in de onderneming.